Project

Houdbaarheid Begrepen

Doel van het publiek-private partnerschap van Houdbaarheid Begrepen is het terugdringen van houdbaarheidsdatum gerelateerde voedselverspilling in de supermarkt en bij consumenten thuis. De ontwikkeling van effectieve interventies in de interactie tussen de supermarkt en de consument staan centraal in dit project.

Ongeveer een derde van het voedsel bestemd voor menselijke consumptie in de hele voedselketen wordt weggegooid. Consumenten hebben hierin een aandeel van ca. 50%. Tijdens dit project draagt Wageningen University & Research samen met de betrokken partners bij aan de ontwikkeling van vernieuwende concepten en diensten op het snijvlak van supermarkt en consument. Oplossingsrichtingen die centraal staan en de hieraan gekoppelde innovatie-uitdagingen in dit project zijn:

Consument & Gedrag:

Smart retailing:

De ontwikkelde kennis, best practices en geleerde lessen worden geïntegreerd, waardoor begripsvorming rond het thema houdbaarheid en haar relatie met het voorkomen van voedselverspilling wordt versterkt. De economische meerwaarde van het project is de reductie van derving in de retail en verspilling door de consument, en daarmee lagere kosten voor afvalverwerking en nieuwe bedrijvigheid.

Aanpak

De ontwikkelde innovaties en interventies zijn in samenwerking met de bedrijven uit het Consortium als proefstudies uitgevoerd.

Consument & Gedrag: In een verkennend onderzoek is de impact van de Too Good To Go consumenten-app op de vermindering van voedselverspilling in consumentenhuishoudens onderzocht. Via deze app kan een ‘magic box’ gekocht worden met voedsel dat anders verloren zou zijn gegaan. Het onderzoek liet zien dat het grootste deel van het voedsel van de ‘magic box’ wordt geconsumeerd. In samenwerking met de PPS Carve is een online survey uitgevoerd onder ruim 500 huishoudens naar de verspilling van een aantal specifieke voedingsmiddelen in relatie tot de vorm van conservering op het moment van de aankoop, nl. vers, bevroren en/of in blik/glas. De resultaten hiervan zijn beschreven in een wetenschappelijke paper. Verder is in een online survey onder 1.500 huishoudens onderzocht hoe weggooigedrag thuis in relatie tot de THT beïnvloed wordt door verschillende verpakkingskarakteristieken (voordeelvolume, afprijs-sticker, smart sensor), publicatie volgt binnenkort.

Smart Retailing: Er is onderzoek uitgevoerd naar hergebruik van reststromen op basis van een proefstudie naar herbestemmen van retourbrood (voor de productie van bier). Verder is voor een aantal productcategorieën, waaronder vers fruit en koelverse groenten  in kaart gebracht welke factoren van belang zijn voor derving en hoe deze factoren met elkaar in verband staan d.m.v. een Fresh Case Cover analyse. Tevens is het kwaliteitsproces geanalyseerd. Ook is er een literatuurstudie naar de technische stand van zaken van de vernevelingstechniek voor kwaliteitsbehoud en kwaliteitsperceptie van versproducten op het supermarktschap uitgevoerd; en er is een Vraag- en Antwoorddocument voor supermarkten gemaakt om de relatie tussen verpakkingskeuzes en voedselverspilling te verduidelijken, waarbij ook ingegaan wordt op overwegingen rondom productkwaliteit, -houdbaarheid en informatie.

    Publicaties