Project

iSQAPER - AF-EU-15040

Increasingly, soil is recognized as a non-renewable resource because, once degraded, the restoration of its productivity is an extremely slow process.
Given the importance of soils for crop and livestock production as well as for providing wider ecosystem services for local and global societies, maintaining the land in good condition is of vital importance.

Het project heeft de volgende hoofddoelstellingen:

 • Synthese en ontwikkeling van de kennis over de effecten van landbouwkundig management op de chemische, fysische en biologische aspecten van bodemkwaliteit
 • Identificatie van bodemindicatoren die gebruikt kunnen worden in een praktisch toepasbaar instrument voor het
  vaststellen van bodemkwaliteit.
 • Ontwikkeling en testen en verbeteren van een bodem-kwaliteits-app (SQAPP)voor de bepaling en het
  monitoren van bodemkwaliteit van percelen.
 • Het ontwikkelen van scenario’s voor de toepassing van verbeterde landbouwkundige methoden die bijdragen aan zowel een verlaagde milieu voetafdruk op continentaal niveau (Europa en China) als een
  instandhouding of verbetering van de landbouwkundige productie en stabiliteit.
 • Uitvoering van een integrale beoordeling van bodembeleid in Europa en China en aanbevelingen voor verbetering.

Deliverables

Het project beoogt de volgende output en impact op te leveren:

 • Verbeterde kennis en methodologie voor het vaststellen van interacties tussen bodem en landbouwkundig management en hun impact op bodem functies en bodemdiensten.
 • Breed toegankelijk en kostenefficiënt instrument voor het vaststellen van bodemkwaliteit in landbouwgrond te
  gebruiken door boeren en telers.
 • Verhoging van opbrengsten, productkwaliteit en opbrengststabiliteit door verbeterde praktijken voor bodembeheer.
 • Verbeterde klimaat en milieu profiel van landbouw door verminderde emissies.
 • Bijdrage aan de GLB milieu doelstellingen en ontwikkelingen van beleid op dit terrein.

Publicaties