Project

Implications of quality standards for diets and trade

Voedselzekerheid van de wereldbevolking handelt om voldoende én gezond voedsel voor iedereen.

Dit project verbetert het analytisch raamwerk voor onderzoek naar de samenhang tussen het streven naar een voldoende en gezond dieet en de gevolgen die dat streven heeft voor productie en handel in agrarische producten en voor voedselzekerheid in ontwikkelingslanden.  

Publicaties