Project

In My Backyard Please! Naar maatschappelijke acceptatie van in het landschap geïntegreerde zonneparken

In samenwerking met TNO-ECN, DIG en TS Visuals werkt Wageningen University and Research (WUR) aan een ontwerpend onderzoek hoe betaalbare grondgebonden PV-parken kunnen worden ontworpen en ontwikkeld die sociaal geaccepteerd en zelfs gewild zijn door hun omgeving. Het project sluit aan op het TKI Urban Energy programma voor fysieke integratie van PV-systemen in de openbare ruimte.

Het klimaatakkoord laat er weinig twijfel over bestaan dat naast de gebouwde omgeving er ook andere gebieden/gronden nodig zijn voor energieopwekking met zonnepanelen. Maatschappelijke acceptatie zal een sleutelrol spelen in de realisatie van dergelijke transitie naar zonneparken in ‘openbaar’ gebied. Het Nationaal Consortium Zon in Landschap wil de acceptatie hiervan vergroten door een proces in te richten dat gericht is op inspirerende ontwerpen, co-creatieve ontwikkelingsprocessen en geavanceerde PV-technologie.

Participatief ontwerptraject

Het project wordt uitgevoerd op locatie, hiervoor is het buurtschap Nauerna geschikt gevonden. Om het project een grotere slagingskans te geven wordt er lokaal opgetrokken met de Belangengroep Nauerna, Afvalzorg en de gemeente Zaanstad. In het project worden eerst de latente behoeften van de gemeenschap en belanghebbenden opgehaald. Vervolgens wordt een participatief ontwerptraject ingericht. De basis daarvoor is een nauwe samenwerking tussen landschapsarchitecten (WUR), ontwerpers (DIG), printvisualisatie-experts (TS Visuals) en PV-experts (TNO) op het gebied van landschapsintegratie, de ontwikkeling van een slimme mock-up van een PV-systeem en de organisatie van co-creatie workshops met omwonenden. 

Resultaat

In het project worden meerdere ontwerpen gemaakt voor een in het landschap geïntegreerd zonnepark. In het ontwerp van dit park wordt naast duurzame energie ook gedacht aan andere functies, zoals de versterking van natuurwaarden en recreatie. Het project levert diepgaande kennis op over belanghebbendenparticipatie.