Project

Innorays: videomonitoring

Hoe kun je videomonitoring ('electronic monitoring') inzetten om te bepalen hoeveel roggen er gevangen worden?

Betere vangstgegevens van roggen nodig voor het beheer van visserij en natuur

Roggen zijn als langlevende soort belangrijk voor het ecosysteem én zijn een commercieel interessante bijvangst in de platvisvisserij. We weten echter weinig over de totale hoeveelheden roggen die worden gevangen in de Noordzee en van de omvang van de verschillende soorten rogbestanden die in de Noordzee leven. De adviezen over duurzame vangsthoeveelheden van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) zijn enkel gebaseerd zijn op gegevens van surveys met onderzoeksschepen. De bestandsschattingen kennen hierdoor grote onzekerheden en adviezen over vangsthoeveelheden zijn extra voorzichtig.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Wat zijn de kernvragen van het onderzoek?

  1. Hoe efficiënt kunnen we roggen in visvangsten registreren met behulp van videomonitoring (EM)?
  2. Kunnen we de gegevensbasis voor de schattingen van de bestanden van Stekelrog en Blonde rog in de Noordzee verbeteren met behulp van videobeelden?

We beantwoorden deze kennisvragen in nauwe samenwerking met onze partners uit de visserij: VisNed en de Nederlandse Vissersbond. Met de uitkomsten verbeteren we de kennisbasis voor het beheer van roggen. Ook leggen we de basis om in de toekomst ook voor andere bestanden die een belangrijke commerciële bijvangst vormen, de vangstgegevens te verbeteren.

Het onderzoek is onderdeel van een groter project. Wageningen Universiteit en Research onderzoekt samen met de visserijsector behalve de inzet van REM-systemen ook of we met een innovatieve DNA-methode (verwantschapsonderzoek) de populatieschattingen kunnen verbeteren.

Videomonitoring ('electronic monitoring')

Voor het verzamelen van informatie over de vangsten van Stekelrog en Blonde rog worden begin 2019 vier Noordzeekotters uitgerust met een 'electronic monitoring (EM)’ systeem. Een EM-systeem bestaat uit een ‘onboard’ computer, sensoren en een ‘closed circuit television’ (CCTV) systeem, waarmee met video opnames beelden van de vangsten geregistreerd kunnen worden. Omdat een EM-systeem permanent aan boord is en continue kan opnemen, kunnen we meer visvangsten monitoren dan met een gebruikelijk waarnemersprogramma. Tijdens waarnemersprogramma's gaan onderzoekers mee aan boord om vangsten te registeren. Vanwege hoge kosten is het huidige waarnemersprogramma voor de platvisvloot in Nederland beperkt tot tien visreizen per jaar. De toename in bemonsteringsintensiteit door het EM-systeem is nodig om een goed beeld te krijgen van de spreiding van vangsten in tijd (gedurende het jaar) en ruimte (de verschillende visgronden) voor soorten die minder vaak worden (bij)gevangen, zoals roggen. Onze inzet is dat de EM-gegevens een significante bijdrage gaan leveren aan de verbetering van de bestandsschattingen van roggen in de Noordzee.

Automatische beeldherkenning

In samenwerking met de leerstoepgroep Agrarische Bedrijfstechnologie van Wageningen Universiteit en Wageningen Plant Research kijken we ook naar de technische haalbaarheid van automatische beeldherkenning. Kunnen computerprogramma’s de roggensoorten die door elkaar heen op de verwerkingsband van het schip liggen, automatisch leren herkennen? Deze automatisering zou een enorme verbetering kunnen opleveren van de vangstregistratie van roggen.