Project

Plaaginsecten in de bodem bestrijden met insectendodende schimmels

Wij werken aan duurzame oplossingen voor complexe problemen in land- en tuinbouw. Bijvoorbeeld via biologische bestrijding, maar ook door het gebruik van zogenaamde weerbare systemen.

Gezonde gewassen zijn essentieel voor een veilige, gezonde en duurzame landbouw en ze dragen bij aan voldoende, gezonde voeding en aan de kwaliteit van leven. Bij ons onderzoek naar ziekte- en plaagbeheersing in land- en tuinbouw staat de interactie tussen het gewas en zijn ziekten en plagen centraal. Wij gebruiken onze kennis hierover om een succesvolle en duurzame geïntegreerde gewasbescherming in de praktijk mogelijk te maken.

Biologische bestrijding en weerbare systemen

Wij bestuderen zowel schadelijke als nuttige schimmels, virussen, bacteriën en insecten en analyseren wat hun effect is op de gezondheid van het gewas. Onze kennis over weerbare systemen zoals een weerbare bodem of weerbaar substraat, maar ook over biologische bestrijding met schimmels en bacteriën zijn voorbeelden van duurzame oplossingen. Oplossingen die bijdragen aan een succesvolle en duurzame geïntegreerde gewasbeschermingsstrategie voor een duurzame landbouw.

Duurzame gewasbescherming

Bij geïntegreerde gewasbescherming worden diverse duurzame gewasbeschermingsmethoden gecombineerd om ziekten en plagen te voorkomen dan wel te onderdrukken. Het doel is het milieu hierbij zo min mogelijk te belasten. De inzet van chemische middelen wordt zoveel mogelijk beperkt. 

De EU stimuleert het toepassen van geïntegreerde gewasbescherming om de afhankelijkheid in land- en tuinbouw van chemische bestrijdingsmiddelen te verminderen.

Geïntegreerde gewasbestrijding moet volgens de Europese regels drie opeenvolgende stappen doorlopen:

  1. Bij het plannen van de teelt en het kiezen van de planten moeten preventieve maatregelen worden genomen, zoals het werken met ziektevrij zaad, het kiezen van resistente rassen en het toepassen van weerbare systemen.
  2. Tijdens de teelt moet het gewas goed in de gaten worden gehouden, bijvoorbeeld met Modellen en beslissingsondersteunende systemen, en
  3. Als er dan toch een ziekte of plaag dreigt uit te breken moet de bestrijding op een zorgvuldige manier worden gekozen. Wanneer toch bestrijdingsmiddelen moeten worden gebruikt, heeft biologische bestrijding – samen met mechanische en andere niet-chemische methoden – de voorkeur. ‘Chemie’ is het laatste redmiddel.