Project

Internationaal Melkveevoeding Symposium 2017

De transitieperiode is voor melkvee een van de belangrijkste perioden in de lactatiecyclus. In een korte tijd vinden er veel veranderingen plaats, niet alleen in de koe zelf maar ook in de voeding en het management rondom de koe. De incidentie van gezondheidsproblemen is dan ook nog altijd het hoogst rondom de transitie. Een verdere verbetering van het dierwelzijn, de prestaties en de levensduur van melkkoeien begint daarom bij de transitieperiode.

In de komende editie van het Internationaal Melkveevoeding Symposium zullen experts uit binnen- en buitenland hun visie geven op verschillende actuele aspecten van melkveevoeding in relatie tot de transitieperiode, op donderdag 26 oktober 2017 in Wageningen.

Het Melkveevoeding Symposium wordt jaarlijks georganiseerd door het Centrum Diervoeding, dit jaar in samenwerking met Bayer Animal Health, Diamond V, en Zinpro.

Vertegenwoordigers van de diervoeder-, additieven- en zuivelindustrie, kennisinstituten, overheidsinstanties, dierenartsen, studenten en anderen die geïnteresseerd zijn in het symposium zijn van harte welkom!

Voor meer informatie over het programma en de registratie verwijzen we u graag naar onze Engelstalige symposiumpagina.