Project

JCP: Joint Cooperation Programme Bangladesh – Nederland

Het Joint Cooperation Programme Bangladesh - Nederland (JCP) is een vierjarig kennisprogramma, dat werkt aan kennisontwikkeling voor een welvarende delta. Toen in 2018 het Bangladesh Deltaplan 2100 werd goedgekeurd, gaf dit aanleiding tot een nieuw soort onderzoeksvragen die ingingen op de behoefte om meer te weten te komen over wat er in de toekomst gaat gebeuren, en op welke manier het land zich daarop kan voorbereiden.

Ondersteund door de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden, hebben de 4 partners in JCP, Wageningen, IWM, CEGIS en Deltares, zich voorgenomen om deze vragen gezamenlijk aan te pakken in een langere termijn-kennissamenwerking. Het JCP is in november 2018 van start gegaan en in juni 2019 is een overeenkomst met de vier partners getekend. Dr. Bram de Vos, algemeen directeur van de Environmental Sciences Group van Wageningen University & Research, benadrukte het belang dat hij hecht aan de samenwerking: "Voor mij is deze samenwerking een voorbeeld van science for impact, hoe we kunnen omgaan met de onzekerheden en hoe we gezamenlijk werken om antwoorden naar de gemeenschap te brengen."

Photo: Bram de Vos
Photo: Bram de Vos

Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de vraag van het Department of Agricultural Extension omdat zij willen weten of er genoeg water is voor de toekomstige landbouw. Dit wordt behandeld in het deelproject Make it Real waar de link tussen water en landbouw, nu en in de toekomst, wordt behandeld. De General Economics Division (GED) en andere maatschappelijke partijen, vertegenwoordigd door het Gobeshona platform, willen graag weten of ze de informatie van het Bangladesh Deltaplan (BDP2100) bij de hand kunnen hebben. Hiervoor wordt een app voorbereid om de informatie 'in je broekzak' te hebben in het deelproject Information for Impact. De GED wil ook graag informatie hebben voor de beoordeling van projecten die in het kader van het BDP2100 worden opgepakt, en daarvoor wordt het Bangladesh Metal Model ontwikkeld. Verder denkt de Bangladesh Water Development Board (BWDB) na over de vraag welke infrastructuur in de toekomst nodig zal zijn voor de polders van de toekomst; het project voor toegepast onderzoek Polders of the Future bestudeert dit. In het algemene management van het programma neemt Wageningen het voortouw voor de communicatie, niet alleen door te zorgen voor de driemaandelijkse nieuwsbrief, website en sociale media, maar ook door alle deelprojecten te ondersteunen bij innovatieve communicatie over het onderzoek.