Project

Ketenkwaliteit van tropische vruchten optimaliseren

In dit deelproject wordt onderzoek gedaan naar het beter beheersen van de ketenkwaliteit van tropische vruchten. Papaja dient als casestudie, met als doel een hoger aandeel hoge kwaliteit, ready-to-eat vruchten aan de retail c.q. aan de consument te kunnen aanbieden. Daarnaast wordt er gewerkt aan een betere houdbaarheid van het binnenkomend product zodat verliezen worden gereduceerd.

Ketenperspectief

De tropische fruitketen (papaja) is lang en omvat veel schakels. Daarom is het ketenperspectief in dit project uitermate belangrijk en is er op basis van literatuur, eerder onderzoek en input van de projectpartners een uitgebreide inventarisatie van product en keten gemaakt. Deze inventarisatie is de basis om de uitdagingen in en mogelijke oplossingen voor de keten beter in kaart te brengen.

De belangrijkste aandachtspunten in de distributieketen van papaja zijn het vertragen van de rijping, verminderen van waterverlies (rimpelen) en terugdringen van schimmelaantasting. Als mogelijke oplossingen worden MA (Modified Atmosphere) verpakkingen en containers met lage druk (RipeLockers) getest in zeetransporten van Braziliƫ naar Nederland. De kwaliteit van de vruchten wordt gemeten bij aankomst en tijdens de gesimuleerde afzet naar winkel en consument. Bij beide technologieƫn zijn goede resultaten gevonden op het vertragen van de rijping en minder rimpelen van de vruchten. In de komende proeven wordt gezocht naar verdere optimalisatie met extra aandacht voor het terugdringen van schimmelaantasting.

Publicaties