Project

Klimaatbestendig bouwen in de stad

Grote bouwprojecten bieden kansen om in te spelen op de effecten van klimaatverandering door op een klimaatadaptieve manier te bouwen.

Steden zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering: wateroverlast, hitte, droogte en wind spelen daarbij een rol. Tegelijkertijd staan veel gemeentes voor grote bouwopgaven, variërend van renovatie tot nieuwbouw en herinrichting. Overal waar de schop de grond in gaat, liggen kansen om tijdig in te spelen op de effecten van klimaatverandering door op een klimaatadaptieve manier te bouwen. Het ‘Actieprogramma klimaatadaptieve bouwprojecten in stedelijk gebied’ kan daarbij behulpzaam zijn. In dit programma werkt Wageningen Environmental Research (WENR) samen met partners aan de best mogelijke klimaatadaptieve oplossingen voor individuele, concrete bouwopgaven.

Het gaat om projecten in stedelijk gebied, omdat problemen als waterberging hitte en droogte hier anders zijn dan in het buitengebied. Binnen die randvoorwaarde zijn allerlei projecten mogelijk: het vervangen van riolering, het realiseren van nieuwbouw, de renovatie of herontwikkeling van bestaande bebouwing, de vernieuwing van de openbare ruimte en werkzaamheden aan het watersysteem, zoals het aanleggen van duikers, gemalen of leidingen, of het verduurzamen van de woningvoorraad van woningcorporaties. Belangrijk is wel dat de projecten als voorbeeld kunnen dienen, dus als de innovatieve oplossingen die we voor deze projecten bedenken ook elders toepasbaar gemaakt kunnen worden.

Lees meer