Project

Kracht van Koeien, Update

Doelstelling van dit project is om een aantal oplossingsstrategieën op te stellen hoe de milieubelasting van vrijloopstallen tot een acceptabel niveau kan worden teruggebracht en die aannemelijk en haalbaar zijn.

Doelstelling van dit project is om een aantal oplossingsstrategieën op te stellen hoe de milieubelasting van vrijloopstallen tot een acceptabel niveau kan worden teruggebracht en die aannemelijk (getoetst bij deskundigen) en haalbaar (betaalbaar, implementeerbaar voor melkveehouders) zijn.

In dit project wordt geen keuze gemaakt en wordt acceptatie door andere partijen niet expliciet getoetst (RFC tav melkkwaliteit, maatschappij – imago).

Resultaten

In 2012 is draagvlak gecreëerd binnen de Nederlandse vleeskalversector voor onderzoek naar het transport en robuustheid van jonge kalveren. Experimentele plannen zijn opgesteld en doorgesproken, en er is commitment bereikt over de factoren waar in het onderzoek naar gekeken zal worden, en over mogelijke maatregelen ter verbetering van de opstart van jonge kalveren bij aankomst op het vleeskalverbedrijf te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door verdere verbetering van de transportcondities, inclusief rustperiodes en opvang, of door betere opvangcondities op het vleeskalverenbedrijf, bijvoorbeeld door de toepassing van nieuwe vormen van huisvesting, klimaatbeheersing en voeding. Er ligt een experimentele strategie; met de uitvoering van deze strategie kan in 2013 een aanvang worden gemaakt.

Publicaties