Project

Kunstmatige fotosynthese

Kun je CO2 gebruiken om groene brandstof te maken? Dit levert dubbele winst voor het klimaat: we verminderen CO2 en we kunnen groene energie genereren en opslaan. De technologie die we hiervoor ontwikkelen is geïnspireerd op fotosynthese en koolstoffixatie, zoals door planten gedaan wordt.

Foto: Een prototype van een koolstoffixerende zonnecel die uit CO2 brandstoffen zoals mierenzuur en methanol kan maken.

CO2 omzetten in groene brandstof

Het doel van dit project is om CO2 te gebruiken om groene brandstof te maken. Dit kan in de vorm van groene methanol of groen mierenzuur. Door CO2 om te zetten in groene brandstof hebben we dubbele winst voor het klimaat: we verminderen CO2 en we kunnen groene energie genereren en opslaan. Dat laatste kan bijvoorbeeld door overtollige energie uit windparken of zonnecellen op te slaan, die je met onze technologie in de vorm van handige vloeistoffen (methanol, mierenzuur) in een eenvoudige tank kunt bewaren tot je ze nodig hebt. Deze vloeistoffen hebben grote voordelen boven bijvoorbeeld waterstofgas, vooral wat betreft opslag – minder ontploffingsgevaar - en methanol heeft een hogere energie-inhoud. Er zijn al wagens (trucker-trek, Indie cars) die op methanol rijden, en er is in Eindhoven een bus die mierenzuur als brandstof gebruikt.

Fotosynthese en koolstoffixatie als inspiratiebron

De technologie die we hiervoor ontwikkelen is geïnspireerd op fotosynthese en koolstoffixatie, zoals die door planten gedaan wordt. We maken gebruik van enzymen, die we opladen met elektrische energie, waarna ze heel specifiek CO2 kunnen omzetten in bijvoorbeeld methanol of mierenzuur. Op microniveau is dat succesvol, nu proberen we dat op te schalen naar een kleine reactor.