Project

LED belichtingssystemen om productie te verhogen en het electriciteitsgebruik te verlagen

In het Carbon LED project, werken Wageningen University & Research, Bayer CropScience (Nunhems), Signify (nieuwe naam van Philips), INRA en Startlife samen om energie-efficiënte LED belichtingssystemen te ontwerpen voor de glastuinbouw. Het doel is om het elektriciteitsgebruik te reduceren en een hoge productie en productkwaliteit te realiseren.

Mogelijkheden voor de tuinbouw

Het Carbon LED onderzoek heeft overtuigende resultaten opgeleverd. Als tomatentelers de mogelijkheden die LEDs hebben om ‘lichtrecepten’ te maken zouden benutten en de nieuwste rassen zouden gebruiken, zou hun productie tot 25% kunnen toenemen. De resultaten van Carbon LED laten zien dat veredelingsbedrijven rassen zouden kunnen selecteren die speciaal geschikt zijn voor LED belichting. En de meest recente types LED belichting hebben een efficiëntie die 60% hoger ligt dan de standaard SON-T belichting. Daarmee is het energiegebruik van belichte teelten fors terug te dringen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Verlagen van de carbon footprint

Het Carbon LED project wordt gefinancierd door Climate KIC, het belangrijkste Europese kennis- en innovatienetwerk. Climate KIC heeft als doelstelling de transitie naar een duurzame economie zonder emissie van broeikasgassen. De resultaten van Carbon LED laten zien dat het overstappen naar LED belichting in de glastuinbouw de carbon footprint van de belichte glastuinbouw met ongeveer 45% kan verlagen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Van succesvol onderzoek naar succesvolle bedrijvigheid

Op universiteiten en onderzoeksinstellingen worden veel ingenieuze ideeën ontwikkeld. Om deze te vertalen naar bedrijvigheid, moet er een verbinding zijn met bedrijven. In het Carbon LED project, is een business model ontwikkeld om het gebruik van LED belichtingssystem in de glastuinbouw en gesloten teeltsystemen te stimuleren. De drempel om dit soort nieuwe technologieën te gebruiken kan verlaagd worden door met beginnende bedrijfjes samen te werken en door het zoeken naar mogelijkheden in de markt zoals stadslandbouw. Deze nieuwe product-markt combinaties helpen om nieuwe technologieën en producten die hierop gebaseerd zijn te evalueren, verbeteren en toe te passen.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan