Project

Management van gewasbeschermings-middelen in de regio Oost-Afrika: Kenia

Wageningen University & Research draagt bij aan de duurzame landbouwproductie in Kenia met een project ter ondersteuning van de geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management, IPM), de voedselveiligheid en de vermindering van risico's van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Het project maakt deel uit van een breder initiatief voor de harmonisatie van het beheer van gewasbeschermingsmiddelen in de regio Oost-Afrika.

Omslag

Oost-Afrikaanse landen zijn hun landbouw aan het intensiveren om te voldoen aan de binnenlandse vraag naar voedsel en om de export van landbouwproducten te vergroten. Nieuwe gewassen beginnen er de plaats in te nemen van traditionele gewassen en dienen als mogelijk exportproduct of als vervanging voor import. Veel van de werkwijzen die momenteel worden gebruikt, zijn echter sterk afhankelijk van het gebruik van risicovolle chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen ziekten, plagen en onkruid. Maar weinig boeren maken gebruik van alternatieve beheersstrategieën. Om echt verschil te maken, is er een fundamentele omslag nodig richting geïntegreerde gewasbeschermingsmethoden.

ins1000.jpg
bea1000.jpg

Oost-Afrika

Het Pesticide Management Initiative East African Region (initiatief voor beheer van gewasbeschermingsmiddelen in de regio Oost-Afrika) is een programma dat is gericht op harmonisering van de registratie van gewasbeschermingsmiddelen. Het programma wordt gestart in Kenia, omdat dat land het meest ontwikkelde registratiesysteem heeft in de regio. Ervaringen opgedaan in Kenia zullen worden gedeeld met de Oost-Afrikaanse Gemeenschap (OAG.

Doel en benadering

Het specifieke doel van het project is het stimuleren van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) en het verbeteren van de structuur, duidelijkheid en procedures voor de registratie van gewasbeschermingsmiddelen. Dit wordt bereikt door versterking van: (i) het gebruik en de beschikbaarheid van biologische gewasbeschermingsmiddelen in het kader van geïntegreerde gewasbescherming (IPM), (ii) het gebruik van chemische laagrisicomiddelen in plaats van (zeer) risicovolle chemische gewasbeschermingsmiddelen, (iii) afstemming van IPM-opleidingsprogramma's, (iv) netwerken en informatie delen over IPM en verstandig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; (v) enquêtes ter ondersteuning van beleidsvorming als onderdeel van het toezicht na registratie.

Doelgroepen

De doelgroepen in Kenia zijn: het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij,  de registration autoriteit van Kenia (Pest Control Product Board, PCPB), en stakeholders uit de particuliere sector, zoals biologische producenten, chemische producenten, boerenorganisaties en de Oost-Afrikaanse Gemeenschap (OAG).