Project

Marktstudie PHA materialen – Roadmap to applications

Dit onderzoek heeft tot doel de marktkansen voor PHA's in kaart te brengen door de productietechnologie, typen grondstoffen, materiaaleigenschappen en de ecologische voetafdruk van PHA-materialen te analyseren.

Dit is een gezamenlijk onderzoek is van Wageningen Food & Biobased Research en Invest-NL. Het doel van het onderzoek is om een ​​overzicht te geven van de huidige stand van de ontwikkeling (productie, extractie en gebruik van grondstoffen) van PHA-materialen en het potentieel ervan om in verschillende toepassingsmarkten te worden gebruikt. Deze informatie wordt vervolgens vertaald in een ‘roadmap’ die aangeeft op welke marktsectoren de PHA-producenten zich in de nabije én verre toekomst moeten richten. Hiervoor wordt de huidige PHA-markt en de positie binnen de biobased en biodegradable plastics-sector beschreven.

Aangezien de familie van PHA-materialen in veel opzichten verschilt van zowel fossiele als andere biobased materialen, is het zeer complex is om het marktpotentieel van PHA-materialen in het algemeen in kaart te brengen. De benadering van deze studie was daarom om vijf soorten PHA's te selecteren die allemaal substantieel verschillend van samenstelling zijn en daardoor een breed scala aan verschillende materiaaleigenschappen vertegenwoordigen die door PHA-materialen kunnen worden verkregen. Op deze manier wordt een uitgebreid overzicht gegeven van het marktpotentieel van PHA-materialen.

Rapport