Project

Meer en Beter Eiwit

Afsluitend project binnen onderzoeksprogramma van EZ en STW voor eiwitinnovaties met als doel innovatieve methoden te ontwikkelen om eiwitten te winnen uit plantaardig materiaal.

STW Eiwit

Binnen het Eiwitprogramma van STW liepen de afgelopen jaren vijf projecten op het gebied van duurzame eiwit technologie. Deze projecten ontwikkelden innovatieve methoden om eiwitten te winnen uit plantaardige materialen, microalgen en insecten om te helpen voorzien in de toenemende behoefte aan voedsel voor mens en vee. Bij de projecten zijn in totaal veertien bedrijven betrokken. Met de start van het laatste project “meer en beter eiwit” zijn de resultaten uit de afgelopen projecten samengevat, geëvalueerd, en aangevuld met nieuwe inzichten. Dit heeft geleid tot een visie document, waarin richting gegeven wordt aan toekomstig onderzoek op het gebied van eiwit en technologie.

Eiwit zuiverheid en functionaliteit

Veel onderzoek uit het verleden had een focus op het verkrijgen van zuiver eiwit, b.v RUBISCO uit groen blad of eiwit uit aardappelsap. Dit soort processen kunnen economisch haalbaar zijn als het geproduceerde eiwit een specifieke functionaliteit heeft, die toepassing mogelijk maakt als hoogwaardige levensmiddelen ingrediënt. Toch is er niet altijd een hoge zuiverheid vereist om een bepaalde functionaliteit te verkrijgen. Er kunnen dan minder intensieve scheidingsmethodes gebruikt worden. Fractioneren kan ook leiden tot meer compleet gebruik van biomassa.

Biomassa keuze

Bij de keuze voor een bepaalde technologie voor het winnen van eiwit is een randvoorwaarden zoals biomassa keuze de eerste die meegenomen wordt. Veel onderzoek wordt gedaan aan nieuwe biomassa. Gebruik van bestaande grondstoffen en reststromen, kunnen echter voor de nabije toekomst wel eens de sleutel tot succesvolle bioraffinage zijn. Door te bouwen op bestaande processen en ketens is een snelle(re) implementatie mogelijk. Bovendien hebben bestaande stromen al een selectie doorstaan en zijn nu al economisch rendabel, iets wat voor nieuwe biomassa nog moet blijken.

Ketenaanpak voor economie en duurzaamheid

Daarnaast is het ook belangrijk om de mogelijkheid tot totale benutting van de grondstof en het sluiten van kringlopen mee te nemen. Deze laatste aspecten kunnen bij een proces de economische haalbaarheid en duurzaamheid maken of breken. Efficiënt en effectief gebruik van eiwit en stikstof is, na behoud van biodiversiteit, de belangrijkste ontwikkelpunt om het leven op deze aarde duurzaam te houden.

Research on extraction methods, processing, and applicability of alternative protein sources as conducted in the STW protein programme

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

De vijf initiële projecten

 • Progress
  Proteins from green sources for use in both food and fish feed, hoofdaanvrager prof.dr.ir. Harry Gruppen, contactpersoon dr.ir. Peter Wierenga.
 • In2Food
  Production and valorisation of high quality proteins from insects, hoofdaanvrager prof.dr.ir. Tiny van Boekel, contactpersoon dr.ir. Catriona Lakemond
 • GreenProtein
  Isolation of hydrophobic proteins from green plant materials, aanvrager prof.dr.ir. Remko Boom, contactpersoon prof.dr.ir. Atze Jan van der Goot
 • LEAP
  Increasing the utilization of low value leaves by use of new protein extraction methods, hoofdaanvrager prof.dr.ir. Johan Sanders, contactpersoon dr.ir. Marieke Bruins
 • ALGAEPRO4YOU
  Extraction and fractionation of functional proteins from microalgae for potential application in the feed of food industry, hoofdaanvrager dr.ir. Marian Vermuë, contactpersoon prof. dr. Michel Eppink