Project

Monitor voedselverspilling

De voedselverspillings-monitor, een initiatief van het ministerie van van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), is ervoor bedoeld om inzicht te krijgen in de voedselverspilling in Nederland

Doelstelling

Het doel van het project kan samengevat worden in:

  1. Het kwantificeren van verspilling in de primaire sector, met name met betrekking tot producten die niet in de afvalstatistieken terechtkomen (verpulvering, als mest gebruiken e.d.).
  2. Methodologie ontwikkelen voor de terugvertaling van kwantitatieve gegevens van de voedselverspilling naar de meest relevante ketenschakel-productcategorie combinaties
  3. Update van de getallen uit de monitor voor het jaar 2011

Beoogde resultaat

Voortgangsrapportage over de bouw van de monitor (gebruikte methodologie) met name de uitbreiding naar de identificatie van de reststromen per schakel en/of productcategorie. De meting van 2011 inclusief maatregelen en aanbevelingen om voedselverspilling te reduceren.

Werkwijze

  • Verdieping statistieken van het CBS via de bron-data die het CBS ontvangt, teneinde inzicht te krijgen in de voedselverspilling van de ketenschakel-productcategorie combinaties (jan - april 2013)
  • Methodologie om deze data in te bouwen in de monitor en hiaten op te vullen met onderbouwde schattingen (mei – juli 2013)
  • Updaten van de cijfers van de monitor op basis van nieuw verschenen statistieken over 2011 (vooral via AgentschapNL)  (aug-sep 2013)
  • Rapportage (okt 2013)

Publicaties