Project

Natura 2000 Biogeographical Process

Natura 2000 is het Europese netwerk van natuurgebieden, gebieden beschermd onder de Vogel- en Habitatrichtlijn. Natura 2000 is het grootste netwerk van beschermde gebieden ter wereld, dat meer dan 18% van het Europese grondgebied beslaat! De Europese Commissie heeft in 2012 het biogeografisch proces Natura 2000 gelanceerd om kennis te delen tussen belanghebbenden, de ‘stakeholders’ en overheden, en om een effectieve implementatie van Natura 2000 te bevorderen.

Wageningen Environmental Research ondersteunt sinds 2018 met vijf Europese partners de Europese Commissie in het biogeografische proces. Het is een samenwerkingsproces op biogeografisch niveau (zie de kaart met biogeografische regio’s). We maken gebruik van seminars en netwerkevenementen om gemeenschappelijke problemen te bespreken en resultaten en ideeën uit te wisselen. Seminars worden elke drie jaar gehouden in alle biogeografische regio's (boreaal, atlantisch, alpien, continentaal, Mediterraan, Macaronesisch, en mariene regio’s). In de seminars bespreken kwesties die verband houden met Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen en gunstige referentiewaarden; hoe habitats en soorten te herstellen, hoe grensoverschrijdend beheer van Natura 2000-gebieden te regelen, of grensoverschrijdende samenwerking voor soortenbescherming. Het consortium begeleidt en levert ook input voor de implementatie van de Biodiversiteitsstrategie 2030. Via het consortiumnetwerk hebben we toegang tot experts en belanghebbenden in verschillende regio's van Europa, wat belangrijk is voor het ondersteunen van de Europese Commissie en de lidstaten.

Sinds 2021 ondersteunt het biogeografische proces de lidstaten bij de uitvoering van de Biodiversiteitsstrategie 2030, en met name de nationale toezeggingen voor beschermde gebieden (30% beschermde gebieden, waarvan 10% strikt beschermd) en de doelstelling van 30% verbetering van de beschermingsstatus van habitats en soorten.

Zes keer per jaar verschijnt er een Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven informeren over aankomende biogeografische seminars en workshops, doen verslag van relevante bijeenkomsten en delen nieuws en resultaten met betrekking tot Natura 2000 in heel Europa. Sinds april 2023 heeft de biogeografische procesnieuwsbrief meer dan 1.300 abonnees. Als je geïnteresseerd bent, schrijf je dan in via de website of het e-mailadres natura2000platform@wur.nl.

Het Biogeografisch Proces team beheert ook het EU-communicatieplatform voor de Europese Commissie. De website heeft tot doel om actuele informatie te verstrekken over Natura 2000 en natuurbescherming in alle biogeografische regio's. Online communicatie wordt gebruikt om beheerders van Natura 2000-gebieden, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en landeigenaren te ondersteunen bij hun inspanningen om een gunstige staat van instandhouding van Europa's meest waardevolle habitats te bereiken. Dit platform fungeert als een hub en biedt toegang tot beschikbare beheerkennis, relevante contacten en relevante bijeenkomsten, documenten en nieuws.

Alle rapporten en documenten met betrekking tot de seminars en netwerkevenementen rond Natura 2000 zijn te vinden op een wiki die gratis en gemakkelijk toegankelijk is met slechts één klik op de knop. De wiki wordt up-to-date gehouden met al het laatste nieuws over het ‘pledge’ en beoordelingsproces, netwerk bijeenkomsten, workshops en seminars. Je kunt het hier vinden.

Van Wageningen Environmental Research zijn betrokken: Theo van der Sluis (project leider), Irene Bouwma, Anne Schmidt, Jolanda Dirksen, Rene Henkens en Lawrence Jones-Walters.

Kaart van alle biogeographical regios
Kaart van alle biogeographical regios
National Park Berchtesgaden (DE) Natura 2000 site, Alpine Biogeographical Region
National Park Berchtesgaden (DE) Natura 2000 site, Alpine Biogeographical Region
Duinen Terschelling (NL) Natura 2000 site, Atlantic Biogeographical Region
Duinen Terschelling (NL) Natura 2000 site, Atlantic Biogeographical Region
Borkum stones Natura 2000 site, Marine Biogeographical Region (picture: Udo van Dongen)
Borkum stones Natura 2000 site, Marine Biogeographical Region (picture: Udo van Dongen)
Saarema primary forest, Boreal biogeographical region
Saarema primary forest, Boreal biogeographical region
 Masuria (PL) Natura 2000 site, Continental Biogeographical Region
Masuria (PL) Natura 2000 site, Continental Biogeographical Region
Caldeira e Capelinhos, Faial Island, Azores (PT) Natura 2000 site, Macaronesian Biogeographical Region
Caldeira e Capelinhos, Faial Island, Azores (PT) Natura 2000 site, Macaronesian Biogeographical Region