Project

NEWTBVAC - Discovery and preclinical development of new generation tuberculosis vaccines

Het ontdekken, testen en doorontwikkelen van nieuwe, tweede generatie tubercolose-vaccins.

Meer informatie is te vinden op de speciale website van dit project.