Project

Scenario-ontwikkeling Integrated Water Resources Management

Bangladesh ligt in een delta met meer dan 50 rivieren en een kwetsbaar kustgebied, en is gevoelig voor overstromingen. Het heeft bovendien en te kampen met grote waterkwaliteitsproblemen. Het land heeft behoefte aan een samenhangende en coördinerende langetermijnvisie en -plan, en tegelijkertijd aan pragmatische ondersteuning om financiering te stroomlijnen en projecten te realiseren.

Bangladesh staat voor gigantische uitdagingen wil het kunnen overleven. Het Nederlands consortium gaat samen met Bangladeshi collega’s en stakeholders de uitdaging aan. In 30 maanden zal het consortium een duurzame en gedragen strategie en een uitvoeringsprogramma ontwikkelen voor de watergerelateerde problemen in het land. Het brede consortium weerspiegelt de veelheid aan benodigde expertise bij het opstellen van het Bengaalse Delta Plan.

Integrale aanpak

De integrale aanpak beoogt het afstemmen van inhoud met institutionele ontwikkeling en wet- en regelgeving, en het creëren van sociaal-politiek draagvlak. Het consortium beschikt over 'state of the art' kennis en ervaring op het gebied van interactieve strategievorming en water governance, waterbouw, landbouw, sanitatie en drinkwatervoorziening, financieringsconstructies en project- en programmamanagement. Belangrijke elementen zijn scenario-ontwikkeling, ruimtelijke planvorming, het vormen van een strategische visie met een overzicht van adaptieve maatregelen en het implementeren van pilot-projecten.