Project

Geïntegreerd beheer van gewas-vis-watervoorraden

Dit project wil in Bangladesh het landbouwproductiesysteem richting duurzame voedselzekerheid verbeteren door geïntegreerd beheer van gewas-vis-watervoorraden. Dit project steunt de oprichting van een geïntegreerd centrum voor voedselzekerheid in samenwerking met de Bangladesh Agricultural University en Bangladesh Agricultural Council.

Doel

Voedselzekerheid is een belangrijke kwestie voor de regering van Bangladesh. De overheid heeft nationale beleidsmaatregelen geformuleerd voor het stimuleren van de landbouwproductie, bescherming van het milieu en behoud van de natuurlijke hulpbronnen.

De algemene doelstelling van dit project is om de capaciteit voor interdisciplinair agrarisch onderwijs en onderzoek op het gebied van gewas, vis en water voor duurzame voedselzekerheid in Bangladesh te versterken.

De specifieke doelstelling voor de Bangladesh University en de Bangladeh Agricultural Research Council is het ontwikkelen en implementeren van interdisciplinair onderwijs en onderzoek op het gebied van teelt, vis en water, rekening houdend met de sekse en arbeidsmarktbehoeften.

Meer informatie is te vinden op de UK site.