Project

Nieuwe eiwitvoedingsmiddelen - wat ouderen nodig hebben, wat willen ouderen 1

De groeiende heterogene groep ouderen is een interessante doelgroep voor commercialisatie van eiwit verreikte producten. Relatief weinig is bekend over de factoren die meespelen bij de waardering en acceptatie van producten in deze groep end-users. De productwaardering wordt bestudeerd aan de hand van emoties die gerelateerd zijn aan de eiwitverrijkte producten.

Het doel van de studie is om een succesvolle, effectieve en bruikbare basis te beschrijven van eiwit verrijkte producten in senioren. Hierbij zal de focus liggen van de betekenis van emoties en sensorische aspecten gerelateerd aan de verrijkte producten. Er zal dus een stap verder gekeken worden dan naar ‘liking’ alleen.

Allereerst zal een de heterogene groep ouderen nader bestudeerd en beschreven worden d.m.v. een segmentatie. Deze segmentatie zal inzicht geven in; de verschillende ervaringen en behoeften rondom de (emotionele) betekenis van een maaltijd, gebruiken & gewoontes tijdens een maaltijd en attitudes ten opzichte van smaak & gezondheid. Deze segmenten zullen gebruikt worden in vervolgstudies.

In de eerste vervolgstudie zal gekeken worden naar de sensorisch-emotionele eigenschappen van commercieel verkrijgbare, blind geteste,  eiwit verrijkte producten. De kennis over segmenten binnen de groep senioren zal hier gecombineerd worden met de sensorisch-emotionele profielen van de producten, om te zien of de ‘matchende’ producten vaker gekozen worden door het betreffende segment. Hierbij bekijken we of de sensorisch-emotionele profielen van toegevoegde waarde zijn bij de voorspelling van voedselkeuze. Daarnaast zal er een home-use test plaatsvinden, om de toegevoegde waarde te bepalen van de emotie profielen boven liking alleen, in de voorspelling van product keuze.

In latere studies zal gekeken worden naar de invloed van labelling en verpakking op productkeuze. Ook zullen nieuwe eiwit verrijkte producten ontwikkeld worden in samenwerking met industrie. Deze producten zullen wederom getest worden op hun sensorisch-emotionele voorspelbaarheid voor productkeuze. Tot slot zal een real-life studie uitgevoerd worden, waarbij de verkregen kennis zal worden gecombineerd en getest.