Project

On-site detectie plantpathogenen

Het vroegtijdig herkennen van ziekteverwekkers van planten (plantpathogenen) is belangrijk om snel maatregelen te kunnen nemen. Zo kan verdere verspreiding worden voorkomen evenals oponthoud en beperkingen bij de im- en export van plantmateriaal. Snelle interventies leiden tot kostenbesparingen en dus tot minder opbrengstderving. Dit project ontwikkelt daarom direct toepasbare, snelle en nauwkeurige methoden voor het identificeren van ziekteverwekkers.

Zowel de toenemende wereldwijde grootschalige transport van plantaardige producten als ook klimaatverandering maken verspreiding van plantpathogenen tot een groeiend probleem voor de Nederlandse tuinbouwsector. Wanneer de symptomen van een ziekteverwekker zichtbaar zijn, kan visuele beoordeling een snelle en eenvoudige diagnostische methode zijn. Helaas zijn symptomen niet altijd zichtbaar, noch eenduidig en ze kunnen ook nog sterk variëren afhankelijk van de omstandigheden. Correcte en snelle diagnose van verdacht plantmateriaal direct op de productielocatie is nodig om de productie van gezond vegetatief plantmateriaal en zaden te borgen. Dit geldt zowel voor productielocaties in Nederland als ook daarbuiten. Ook kunnen de te ontwikkelen identificatiemethoden een rol spelen bij importinspecties aan de grens.

Doel(en)

De ontwikkeling, validatie en implementatie van direct in het bedrijfsproces of in de productieketen toepasbare snelle, nauwkeurige en gevoelige testen voor on-site detectie van bacterie-, virus- en schimmelziekten, insecten en virussen ter verbetering van de plantgezondheid en fytosanitaire controle.

Werkwijze

Kennisinstellingen brengen hun kennis en ervaring met de nieuwste onderzoekontwikkelingen in en werken intensief samen met bedrijven. Dit moet leiden tot een doorbraak in de ontwikkeling van geschikte en in de praktijk te gebruiken on-site methoden voor zowel de detectie als identificatie van ziekteverwekkers bij planten.

Dit Publiek-Private Samenwerkings project (PPS) is opgedeeld in drie hoofdthema’s:

De ontwikkeling van deze diagnostica is een kostbare en risicovolle activiteit die het bedrijfsleven veelal niet zelf kan uitvoeren en die toch bepalend is in het bedrijfsproces of in de productieketen.

Resultaten

2015:

2016:

2017:

2018:

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die on-site detectie voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op!