Project

Onderwijsmaterialen Dierenwelzijn

Uit onderzoek van Wageningen Livestock Research komt veel informatie over dierenwelzijn. Deze kennis moet beschikbaar komen voor het onderwijs. Filmpjes, internetdossiers en aparte leermaterialen helpen docenten om de kennis in de klas te krijgen.

Onderstaand lesmateriaal is gemaakt voor het groen hbo en mbo onderwijs in het kader van kennisdoorstroming vanuit het wetenschappelijk onderzoek van Livestock Research naar het hoger onderwijs.

De koe centraal: Dierenwelzijn in de melkveehouderij

Smart Livestock Farming: Slimme techniek in de stal

Gezonde Vleeskalveren: Het belang van een goede start

Onderstaand lesmateriaal is gemaakt voor het basisonderwijs (groep 6, 7, 8) in het kader van kennisdoorstroming vanuit het wetenschappelijk onderzoek van Livestock Research.

Les over welzijn van honden:

Les over welzijn van varkens: