Project

Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden

In hoeverre worden mensen, die dicht bij landbouwpercelen wonen, blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen? Dat is de belangrijkste vraag van het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO). Het onderzoek wordt in opdracht van het RIVM uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksteam van specialisten op het gebied van landbouw en milieurisico’s.

Het onderzoek wordt in twee fasen uitgevoerd. In de eerste vier jaar richt het onderzoek zich op één teelt, namelijk de bollenteelt. Daar zijn oorspronkelijk de maatschappelijke vragen ontstaan. In de volgende fase richt het onderzoek zich op fruitboomgaarden. In beide teelten worden veelvuldig bestrijdingsmiddelen gebruikt. De keuze voor deze twee teelten is gemaakt, omdat hier de twee meest gebruikte manieren van bespuiting worden toegepast, namelijk spuiten naar beneden (bollen) of opzij en omhoog (fruit).

Doel

Bepalen van de blootstelling van mensen die dichtbij landbouwgrond wonen waar vaak bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.

Werkwijze

In de eerste fase van het onderzoek zullen we voor de bollenteelt:

  • Een groot aantal metingen uitvoeren en monsters nemen in gebieden waar vaak en veel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt; de resultaten geven de inwendige en uitwendige blootstelling van deze omwonenden weer, zowel tijdens als buiten het spuitseizoen
  • Deze meetresultaten voor blootstelling, en gegevens over verspreiding van bestrijdingsmiddelen en gedrag van omwonenden, met elkaar verbinden om inzicht te krijgen in bronnen, routes en blootstelling
  • Op basis van de metingen en modelleringen, de mogelijke blootstelling van omwonenden aan bestrijdingsmiddelen in verschillende gebieden in Nederland, inzichtelijk maken.

Resultaten

Door de combinatie van metingen en modelberekeningen, die het consortium levert, kan het RIVM uiteindelijk aanknopingspunten geven om maatregelen te nemen voor vermindering van de blootstelling.