Project

Ontwikkeling van organoïden voor onderzoek naar landbouwdieren

In dit project ontwikkelen onderzoekers organoïden voor studies naar diervoeding en -gezondheid. Een organoïde is een versimpelde miniversie van een orgaan, gemaakt uit stamcellen. Ze bootsten veel van de complexiteit van een orgaan na en vormen een alternatief voor sommige dierproeven.

Organoïden zijn bekend geworden uit onderzoek voor mensen. Na ruim een decennium is in het onderzoek naar voeding en geneesmiddelen al veel bereikt met deze menselijke organoïden. Ze zijn ook al in gebruik voor diagnostiek en zelfs voor behandelingen. Bij het organoïdenonderzoek voor studies naar diervoeding en -gezondheid bouwen onderzoekers voort op de kennis uit het humane onderzoeksveld.

Dierorganoïden helpen om vragen in de fokkerij en diervoeding te beantwoorden. De onderzoekers zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in de vraag waarom sommige varkens hun voer efficiënter opnemen dan andere varkens, een nogal complexe eigenschap van een dier. Het doel is om verschillen tussen dieren te herkennen als het gaat om dit soort complexe eigenschapen. De organoïden zijn ook handig voor het testen van bepaalde ingrediënten uit diervoeding. In de toekomst zijn ze misschien ook waardevol bij onderzoek naar diergezondheid en medicijnen.

Voortgang (september 2022)

Sinds 2021 produceren de onderzoekers organoïden van varkensdarm. Onderzoekers Wageningen University & Research en externe onderzoekers kunnen deze organoïden gebruiken voor hun onderzoek. Het team werkt verder aan organoïden van andere organen en andere dieren.

Tegelijk werken de onderzoekers aan andere verbeteringen. Een organoïde bevat nu één type cel, afgeleid uit met stamcellen van volwassen dieren. Hoe die zich verder ontwikkelen ligt al grotendeels vast. De komende jaren gaan ze verschillende cellijnen combineren, bijvoorbeeld een laag epitheel (zoals de darmcellen die in contact staan met het voedsel) met afweercellen. Zulke systemen helpen om interacties tussen gastheer en bacteriën en tussen voeding en gastheer te begrijpen.