Project

Ontwikkelingen rond GM-voedsel in de Nederlandse winkelschappen

Dit onderzoeksproject - gefinancierd door de COGEM (Commissie Genetische Modificatie) - verzamelde een uitgebreide en regionaal representatieve steekproef van twintig supermarkten in Nederland. Deze winkels zijn van november 2022 tot juli 2023 vijf keer onderzocht om een landelijk representatief beeld te krijgen van de structuur en de veranderingen in de aantallen genetisch gemodificeerde voedingsproducten die in de schappen van supermarkten aan retailklanten worden aangeboden. Bovendien zijn de managers van deze supermarkten geïnterviewd om inzicht te krijgen in hun houding en overwegingen ten aanzien van het wel of niet aanbieden van genetisch gemodificeerd voedsel aan klanten.

De analyse was gericht op het verduidelijken van de volgende vijf onderzoeksdoelstellingen:

  • Hoe hebben de prijzen van de belangrijkste landbouwgrondstoffen op de wereldmarkten zich ontwikkeld?
  • Hoe hebben de detailhandelsprijzen voor levensmiddelen in Nederland zich ontwikkeld?
  • Hoe heeft het aantal GM-gelabelde voedingsproducten in de schappen van Nederlandse winkels zich op de korte termijn ontwikkeld?
  • Volgen de ontwikkelingen van de aantallen GM-gelabeld voedsel in Nederland, de wereldmarktprijzen en de nationale voedselprijsinflatie dezelfde trends?
  • Wat zijn de onderliggende overwegingen van Nederlandse retailers om producten met GM-label wel of niet aan consumenten aan te bieden?

Projectbeschrijving op de website van de COGEM: https://cogem.net/onderzoeken/ontwikkelingen-rond-gg-voedsel-in-de-nederlandse-winkelschappen/