Project

Partners gezocht: OH MY GUT – Voeding, darmgezondheid en stress

Wageningen Food & Biobased Research zoekt partners die geïnteresseerd zijn om samen de link tussen voeding, darmgezondheid en stress te ontrafelen. Daardoor kunnen we effectieve nutritionele en zelfmonitoringstrategieën ontwikkelen voor stress-management om gezondheid te bevorderen. Dit is belangrijk, omdat stress-gerelateerde klachten sterk toenemen in de maatschappij.

Stress-gerelateerde klachten nemen sterk toe

In onze gehaaste maatschappij krijgen veel mensen in hun dagelijks leven te maken met stress en stress-klachten. Ook Covid heeft stress-niveaus naar nieuwe hoogten gebracht. Stress is gerelateerd aan een toegenomen risico op fysieke en mentale problemen, zoals angst, depressie, darmproblemen, gewichtstoename, hoge bloeddruk en slaapproblemen. Het identificeren van verbanden tussen dieet en darmgezondheid (microbioom en darmbarrière) en mensen technologische middelen geven om zelf stress te monitoren kunnen belangrijke strategieën zijn om stress-gerelateerde klachten te voorkomen en gezondheid te bevorderen.

Stress-verlagende interventies

Het doel van dit project is te onderzoeken hoe voedingsmiddelen en/of ingrediënten in combinatie met zelfmonitoringstrategieën mensen kunnen helpen om effectief hun stress-niveaus onder controle te houden. De volgende aspecten zullen in het project worden meegenomen:

  • In-silico data-analyse om verbanden tussen stress, dieet en darmmicrobioom te identificeren en om geschikte interventiestrategieën te bepalen door gebruik te maken van relevante cohort-data
  • Een observationele studie om de kracht van non- of minimaal invasieve meettechnieken te evalueren (e.g. slim toilet, makkelijke diagnostiek, draagbare technologie) en correlaties aan te tonen met bekende stress-markers (zoals cortisol, hartslag, etc.) in een relevante doelgroep
  • Een consumentenstudie om stress-reducerende effecten van voeding/ingrediënten te onderzoeken op slaap, voorkeur, stemming en stress-niveaus, etc.
  • Verkenning van de toepasbaarheid van persoonlijk digitaal voedingsadvies voor stress-vermindering door integratie van data.
  • Een humane interventiestudie om alle bevindingen te valideren.

Interesse om deel te nemen?

Voedingsmiddelen en ingrediëntenbedrijven met (geplande) innovaties op het gebied van darmgezondheid en stress, technologiebedrijven met draagbare zelfmonitoring-apparatuur of makkelijk toepasbare stress-gerelateerde diagnostiek.

Deadline: 1 september 2023