Project

Partners gezocht: Sterke circulaire biocomposieten ontwikkelen

Biobased composieten gaan een belangrijke rol spelen in een circulaire bioeconomie. De vraag naar een breed scala van deze materialen ter vervanging van fossiele en weinig circulaire materialen neemt nu al flink toe. Wageningen Food & Biobased Research zoekt partners om deze nieuwe biocomposieten in samenwerking met marktpartijen te ontwikkelen.

De sterkte-potentie van natuurlijke vezels zoals vlas en hennep in biocomposieten,
maar ook die van vezelige (rest)stromen uit tuinbouw en groenbeheer, wordt tot
nu toe onvolledig benut. Biocomposieten kunnen nog niet concurreren op met name sterkte-eigenschappen met bijvoorbeeld composieten o.b.v. fossiele of glasvezels. Enerzijds doordat vezels te kort gemaakt worden in de processing en anderzijds doordat vezels te grof blijven. Dit project wil technologie ontwikkelen waarmee sterkere natuurlijke vezels verkregen worden, en daarmee
sterkere biocomposieten, die beter kunnen concurreren met beperkt-circulaire
glasvezelcomposieten.

Beter gebruik van intrinsieke vezelsterkte

Doel van dit project is om een combinatie van 2 technologieën te ontwikkelen om deze versterking in biocomposieten te bereiken door:

Dit zal achtereenvolgens op lab-schaal en pilotschaal gedaan worden. Bij het maken van composietproducten willen we de mogelijkheden verkennen voor het verkrijgen van vezeloriëntatie om op die manier nog meer specifieke sterkte in het product in te bouwen. Dergelijke vezeloriëntatie kan mogelijk verkregen worden m.b.v. 3D-printen.

Op deze wijze worden natuurlijke vezels een aantrekkelijker alternatief in composietmaterialen en levert het hoogwaardiger producten o.b.v. vezelige (rest-)stromen. Dit zal het assortiment vergroten van economisch rendabele biobased materialen die bv in de bouw gebruikt kunnen worden maar ook in het interieur, automotive enz. Met een hogere composietsterkte is minder materiaal nodig om eenzelfde functionaliteit te leveren.

Partners gezocht

Voor dit initiatief zoekt Wageningen Food & Biobased Research (WFBR) partners met expertise op het gebied van enzymatische en/of chemische vezelvoorbehandeling en composietproductie. Een extrusie-compoundeur is reeds betrokken.

Door mee te doen aan dit project geeft u mede richting aan dit toegepaste onderzoek en deelt u in de resultaten. Voor deze Publiek Private Samenwerking (PPS) wordt subsidie aangevraagd bij de TKI Agri-Food.