Project

Platvis in Beeld

Platvis in beeld maakt videobeelden van visgedrag in het net van een pulskor. De beelden helpen vissers gericht en op basis van gedrag selectievere netten te ontwikkelen.

Met invoering van de aanlandplicht is de Nederlandse Visserij gestimuleerd om te zoeken naar methoden waarmee selectiever gevist kan worden. Met name voor de 80mm boom- en pulskor visserij met als doelsoort tong lijkt het noodzakelijk om selectiever te gaan vissen onder een aanlandplicht. In deze visserij is de huidige bijvangst van ondermaatse vis problematisch bij volledige invoering van de nieuwe regelgeving. In het verleden zijn er verscheidene projecten (VDTN, Netinnovatie kottervisserij, etc.) geweest waarin gezocht is naar selectievere netten. Tot op heden heeft dat echter nog niet geleid tot een ontwerp wat commercieel toegepast kan worden.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

De meeste experimenten zijn gedaan op basis van trial en error, waarbij de fundamentele kennis van visgedrag ontbrak. In alle gevallen ging een geringe vermindering van discards gepaard met een verlies van marktwaardige tong waardoor het toepassen van de innovatie in de praktijk voor de vissers onacceptabel was. Ondanks dat de volledige invoering van de aanlandplicht snel nadert is de motivatie bij de vissers om een selectiever net te ontwikkelen in 2017 ernstig teruggelopen. Dit is voornamelijk het gevolg de minimale vooruitgang die in het verleden geboekt is en een gebrek aan nieuwe ideeën.

Met dit project wil Wageningen Marine Research de vissers voorzien van fundamentele kennis van visgedrag in hun netten door het maken van onderwater opnamen in een Pulsnet. In deze opnamen kan men het gedrag van de verschillende vissoorten in een net bestuderen en nieuwe ideeën opdoen voor het gericht ontwikkelen van een selectiever visnet voor de tongvisserij. Het uitgangspunt hierbij is dat met kennis van het gedrag van tong deze gescheiden kan worden van de overige vangst.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Lees meer