Project

PPS Induvel

Inzicht verkrijgen in de duurzaamheid van de Limburgse veehouderij.

Doelstellingen project

Verbeteren van verdienmodellen voor dierlijke producten en inzicht verkrijgen in de duurzaamheid van de Limburgse veehouderij.

Resultaten

Trendanalyse, opzet voor een begeleidingstraject en een monitor