Project

Preparing for emerging pathogens (PREP4EP)

Dit project heeft als doelstelling de 'preparedness' van WBVR te optimaliseren om nieuwe bedreigingen van infectieziekten in dierpopulaties ('the unknown unknown') effectief en multidisciplinair aan te kunnen pakken (early warning, herkenning, diagnostiek, karakterisering, epidemiologie, preventie en control).

In Nederland kennen we diverse recente introducties van infectieziekten. Vaak gaat het om al bekende ziekteverwekkers zoals aviaire influenza en tularaemie maar soms ook om onbekende of exotische infectieziekten zoals Schmallenberg en bluetongue. Voor primair de volksgezondheid en de diergezondheid, en secundair voor de voedselvoorziening en de economie is het steeds belangrijker om snel en adequaat te reageren op uitbraken van infectieziekten teneinde die zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Een optimale respons begint bij de identificatie van een ziektebeeld in het veld en moet uiteindelijk leiden tot een goede beheersing (preventie, eradicatie) van die ziekte. Daarvoor moet gericht kennis en expertise vergaard worden van exotische en (potentieel) nieuwe infectieziekten.