Project

Prille start: voeding van moeder en kind - Ontwikkeling van een app

Binnen dit project ontwikkelen wij een app om ouders te ondersteunen bij het maken van gezonde(re) voedingskeuzes voor zichzelf en hun kind.

Ons doel

Circa dertig procent van de Nederlandse kinderen heeft geen goede start bij de geboorte door vroeggeboorte en/of een te laag geboortegewicht (VWS Actieprogramma Kansrijke Start, 2018) of een te hoog geboortegewicht (Perined, 2016). Deze kinderen krijgen later vaker groei- en ontwikkelingsproblemen, diabetes, hart- en vaatziekten en overgewicht. Een adequate voedingsinname voor en tijdens de zwangerschap kan dergelijke problemen in veel gevallen voorkomen.

Uit recent onderzoek blijkt dat slechts 44 procent van een groep hoogopgeleide Nederlandse vrouwen (GLIMP-II studie) met een kinderwens een adequate EPA en DHA status heeft; slechts 33 en 50 procent heeft een adequate vitamine D en foliumzuur inname. Op basis van zowel de GLIMP-II studie als de Power4Pregnancy studie (Nederlandse zwangere vrouwen met lage SES) blijkt verder dat slechts een zeer selecte groep vrouwen voldoet aan de richtlijnen goede voeding. In de hoge SES groep blijkt met name de inname van noten, vis en vetten/oliën onvoldoende; in de lage SES groep betreft het een breder scala aan producten inclusief volkoren producten, zuivel, fruit en groente.

Verder blijkt de huidige voedingscommunicatie door verloskundigen algemeen van aard en zich beperkt tot acute voedsel gerelateerde ziekten en de aanbeveling om bepaalde producten niet te eten. Het belang van persoonlijk advies wordt breed onderkend en heeft reeds geresulteerd in unieke initiatieven, maar kennis is gefragmenteerd en toepassing in de praktijk blijft achter.

Regio Deal Foodvalley

De Regio Deal Foodvalley is een samenwerking tussen verschillende universiteiten, organisaties en bedrijven voornamelijk binnen de Foodvalley regio. Een belangrijk doel hierbinnen is het creëren van een omgeving waarin mensen gestimuleerd worden gezond en duurzaam te eten. Door de koppeling met verschillende organisaties, hopen we dat kennis en praktijk samen dit doel bereiken. Het werkpakket ‘Prille start’ is specifiek gericht op ouders en ouders in spe om een gezond voedingspatroon te stimuleren bij zowel ouders als kinderen.

De app

In Nederland zijn er al verschillende apps beschikbaar met voedingsadvies voor o.a. zwangeren zoals de ZwangerHap van het Voedingscentrum. Deze apps bieden algemeen advies. Gepersonaliseerd advies wordt effectiever geacht is als het gaat om gedragsverandering, en dit is precies het aspect dat wij trachten te adresseren in de ontwikkeling van onze app. De app wordt ontwikkeld in samenwerking met lokale bedrijven, organisaties, en stakeholders (zoals zorgprofessionals en ouders).