Project

Call for partners: Publiek-private samenwerking op het gebied van veilige precisiefermentatie (SAFERMENT)

Wageningen Food Safety Research (WSFR) bundelt binnen dit PPS-project kennis en expertise om de uitdagingen op het gebied van veiligheid en authenticiteit van innovatieve precisiefermentatie aan te pakken. We zullen werken aan nieuwe intrinsieke en extrinsieke voedselveiligheidsaspecten, waaronder productgoedkeuring door regelgevende instanties en continu operationeel veiligheidsbeheer van de productieketen van nieuwe zuivel- en ei-vervangers. Een inventarisatie en beoordeling van de (conventionele) potentiële gevaren zal belanghebbenden op dit gebied helpen om veilige celgebaseerde productieketens en eindproducten te ontwikkelen.

Nieuwe uitdagingen op het gebied van voedselveiligheid in precisiefermentatie

Precisiefermentatie maakt gebruik van (genetisch gemodificeerde) micro-organismen (gisten, schimmels, bacteriën, microalgen) als "celfabrieken" voor de kosteneffectieve en grootschalige productie van analogen van dierlijke eiwitten, lipiden en oligosachariden. Deze producten hebben een enorm potentieel als alternatief voor voedselingrediënten verkregen uit dierlijke productie, zoals melk of eieren, en dragen zo bij aan een duurzame, diervrije en veerkrachtige voedselvoorziening.

Ontwikkelingen van deze innovatieve productiemethoden en toepassingen in nieuwe producten gaan snel. Er zijn echter ook nieuwe uitdagingen voor ontwikkelaars, fabrikanten en handelaren die op zoek zijn naar veilige en authentieke (diervrije) producten. Het overwinnen van deze uitdagingen is een sleutelfactor voor commercieel succes. Een aantal van de uitdagingen op het gebied van voedselveiligheid die samenhangen met precisiefermentatie zullen in dit project worden aangepakt.

Aanpak

Een inventarisatie en beoordeling van de (conventionele) potentiële gevaren zal belanghebbenden op dit gebied helpen om veilige celgebaseerde productieketens en eindproducten te ontwikkelen. Relevante onderwerpen op het gebied van voedselveiligheid kunnen (onder andere) zijn:

  1. Het veilige gebruik en de detectie van voedselingrediënten die zijn geproduceerd m.b.v. genetisch gemodificeerde micro-organismen;
  2. Chemische en biologische gevaren in de upstream en downstream processen van de productieketen van substraat tot eindproduct;
  3. Authenticiteitscontrole van voedingsproducten die producten uit de precisiefermentatie bevatten;
  4. Allergeniciteit van in vitro geproduceerde dierlijke eiwitten (bijv. eiwitmodificaties);
  5. Voedingswaarde en verteerbaarheid van voedingsproducten die ingrediënten uit de precisiefermentatie bevatten;
  6. Sociaal-economische aspecten en acceptatie.

Doel

Dit PPS-project heeft tot doel de uitdagingen op het gebied van voedselveiligheid en authenticiteit aan te pakken die samenhangen met het innovatieve karakter van precisiefermentatie. Dit omvat zowel nieuwe intrinsieke en extrinsieke veiligheidskenmerken, waaronder productgoedkeuring door regelgevende instanties en continu operationeel veiligheidsbeheer van de productieketen. Het zal potentiële gevaren voor de voedselveiligheid in verschillende voedselproductieketens op basis van precisiefermentatie identificeren en analyseren: van substraat tot eindproduct en consument.

Geïnteresseerd? Laat het ons weten!

Alle geïnteresseerde partijen zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze
meerjarige (max. 4 jaar) Publiek Private Samenwerking (PPS). Vooral
levensmiddelen- en diervoederbedrijven of organisaties die actief zijn en/of
geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van alternatieven voor zuivel- en
ei-ingrediënten en producten, precisiefermentatie bedrijven, technologieleveranciers en adviesorganisaties en dienstverleners in de
biotechnologiesector worden uitgenodigd om te reageren. We streven naar een
rijksbijdrage van 50% en een cofinanciering van het bedrijfsleven van 50%
(waarvan maximaal de helft in natura bijdrage mag zijn).