Project

RECON: Rif-effecten van structuren in de Noordzee: eilanden of connecties?

Het doel van deze studie is te onderzoeken en modelleren van de distributie van soorten en de connectie van rifgemeenschappen onderling, op kunstmatige offshore constructies in de Noordzee, met behulp van verschillende technieken.