Project

ReMIX - mengteelten voor een weerbare Europese landbouw

Het project ReMIX (Species mixtures for redesigning European cropping systems) is ontworpen om het gebruik van gewasdiversiteit aan te moedigen en zet diversiteit in om te komen tot weerbare, agroecologische Europese plantaardige productiesystemen.

ReMIX richt zich op de ontwikkeling van weerbare plantaardige productiesystemen door de ontwikkeling van succesvolle mengteelten. Mengteelten van zogenaamde ‘plant teams’ kunnen bijdragen aan bodemvruchtbaarheid, productiviteit van het ‘hoofd’ gewas en de onderdrukking van onkruiden, ziektes en plagen. Ook bieden mengteelten kansen voor het vergroten van zowel ondergrondse als bovengrondse biodiversiteit, door het bieden van voedsel en schuilgelegenheid door de meer diverse en vergrote boven- en ondergrondse biomassa.

Mengteelten

Remix focust op drie typen mengteelten:

  • Graan – peulvrucht combinaties: geoogst op hetzelfde moment en bedoeld voor zowel menselijke consumptie als voor veevoer.
  • Graan – groenbemester combinaties: waarbij de groenbemester als alternatief kan dienen voor chemische inputs (kunstmest, onkruidbestrijding, etc.)
  • Onderzaai van één- of meerjarig gewas in een graan gewas: waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van tijd en ruimte.

Het project

Het project start met de identificatie van praktische kennis en ervaring met mengteelten. De obstakels die het gebruik van mengteelten verhinderen worden geanalyseerd en in beeld gebracht. Vervolgens zullen in 10 EU landen 11 ‘multi-actor platforms’ worden opgericht. Deze platforms bevatten een diversiteit aan partners uit de agri-food keten en representeren de verschillende klimaatzones en landbouwculturen in Europa. Samen met onderzoekers en beleidsmakers ontwerpen de diverse partijen de mengteelt-experimenten. Succesvolle uitkomsten kunnen in de praktijk worden toegepast bij geïnteresseerde telers. Zaadveredelaars zijn betrokken bij verschillende onderdelen van het project. De veredeling en selectie van cultivars die goed presteren in een mengteelt, is een integraal onderdeel van ReMIX.

Wij zijn vanuit WUR Open Teelten betrokken bij de volgende projectonderdelen: onderzoek naar de invloed van mengteelten op plaag-, ziekte- en onkruiddruk en de veredeling en selectie van succesvolle cultivars die optimaal presteren in een mengteeltsysteem.
Het project heeft een looptijd van 4 jaar en heeft een budget toegekend gekregen van 5 miljoen euro. De voortgang is te volgen doormiddel van (Engelstalige) tussentijdse rapportages, te vinden op de ReMIX website.

REMIX