Project

RESOLVE: veilige biobased alternatieven voor tolueen en NMP

Veilige alternatieven voor tolueen en NMP met technisch vergelijkbare eigenschappen. Dat ontwikkelt Wageningen Wageningen Food & Biobased Research binnen het Europese project RESOLVE. Bovendien zijn deze alternatieven duurzaam en industrieel relevant, omdat ze worden gemaakt uit koolhydraat gebaseerde platform moleculen uit agro reststromen.

De zorgwekkende stoffen tolueen en N-methylpyrrolidon (NMP) worden wereldwijd op industriële schaal gebruikt als oplosmiddelen in bijvoorbeeld verf, voor de productie van coatings en geneesmiddelen. De Europese Unie onderzoekt de mogelijkheid om de toepassing van deze zeer zorgwekkende stoffen sterk te beperken."Er worden jaarlijkse honderdduizenden tot miljoenen tonnen NMP en tolueen gebruikt", zegt projectleider Daan van Es, van Wageningen Food & Biobased Research. "Terwijl deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van de mensen die ermee werken. Niet voor niets is bijvoorbeeld NMP opgenomen in de lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) van het RIVM. Bij dit project is het ons doel om functioneel gelijkwaardige alternatieven te ontwikkelen waarmee we ook op het gebied van duurzaamheid vooruitgang boeken."

Revolutionaire benadering: trechteren

Volgens Van Es hebben de projectpartners voor een revolutionaire benadering gekozen: trechteren van de mogelijkheden. "Het is erg moeilijk om veilige 'look-a-likes' te ontwikkelen, omdat de toxiciteit verband houdt met de chemische structuur. Binnen RESOLVE hebben we eerst op papier meer dan 350 stoffen ontworpen die we konden maken op basis van onze platforms. Daarna zijn er op basis van computermodellering circa 80 uitgeselecteerd die we in het lab hebben gemaakt en op kleine schaal getest. Van de meest interessante stoffen is vervolgens de humane toxiciteit bepaald door middel van in vitro testen. Dit resulteerde in een kleinere set van 8-10 alternatieve biobased oplosmiddelen die verder opgeschaald en getest gaan worden."

Belangrijke doorbraak

Een aantal veelbelovende biobased alternatieven worden inmiddels op pilotschaal getest. Dan zal ook duidelijk worden of de productie ervan technisch en economisch haalbaar is. Als RESOLVE succes heeft, kan dit voor een doorbraak op de oplosmiddelenmarkt zorgen. Van Es: "Dat zou gunstig zijn voor de gezondheid van vele duizenden mensen die nu nog met gevaarlijke stoffen werken en ook duurzaamheidsvoordelen bieden."