Project

Securefish

De internationale handel streeft naar transport en opslag bij omgevingstemperatuur. Door toepassing van atmosferisch vriesdrogen wordt een kwalitatief hoogwaardig gedroogd visproduct gevormd, waarvan de toepassing voor andere levensmiddelen, zoals groenten en fruit, verder onderzoek vereist.

Doelstellingen project

Het project is gericht op samenwerking met kennisinstellingen en midden- en kleinbedrijven in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. De  implementatie van de kennis over het gebruik van zonne-energie, drogen via continue atmosferisch vriesdrogen of zonne-drogen, maar ook de toepassing van productrecepturen en –structurering vindt er uiteindelijk commercieel plaats.

Aanpak en tijdspad

1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 (een half jaar verlenging in aanvraag).

Resultaten

In samenwerking met een Nederlands bedrijf (Ebbens Engineering bv) en Wageningen UR vindt de ontwikkeling plaats van continue atmosferisch vriesdroogapparatuur plaats (CAFD). De partner-kennisinstellingen en het MKB in de EU SICA landen werken samen om tot werkende visverwerkingslijnen voor alternatieve visproducten te komen met gebruik van zon- en windenergie voor drogen en extrusie met pilotopstelling in 2014.