Project

Sensorplatform voor realtime toezicht op de gezondheid en het welzijn van dieren

Dit project heeft als doel een op sensorgegevens gebaseerd platform te ontwikkelen voor realtime toezicht op de gezondheid en welzijnsstatus van dieren.

Het platform integreert agrarische en (sub)klinische gegevens en gegevens verkregen van individuele dieren met behulp van kwatitatieve diertechnologieën (bijvoorbeeld draagbare sensoren) door gebruik te maken van datagestuurd modelleren, zoals machine learning.

Toezicht op dynamisch energieverbruik

Over het algemeen zijn levende wezens erg energieverslindend. Zo verbruikt één koe gemiddeld op één dag ongeveer 70 megajoules (19,4 kWh » 5400 AA-batterijen) aan energie. Dit is net zoveel energie als nodig is om een Tesla 100 km te laten rijden. Dit energieverbruik, dat nodig is om het dier in leven te houden, varieert in tijd en is afhankelijk van vele interne en externe factoren.

Daarom is het voortdurend monitoren van het dynamische energieverbruik cruciaal voor het beoordelen van de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van dieren.

Voortgang (september 2022)

Momenteel werken de onderzoekers, in samenwerking met de KU Leuven (België), aan de ontwikkeling van een draagbare sensor, de zogenaamde EnergyTag, voor realtime toezicht op de energiebesteding van dieren (melkkoeien en varkens). De EnergyTag is een softwaresensor, een combinatie van hardwaresensoren die bijvoorbeeld temperatuur en hartslag meten, en een online schattingsalgoritme. De fase van het ontwerpen en ontwikkelen van de EnergyTag zal binnenkort van start gaan.

Een soft-sensing platform voor BRD-gerelateerde resultaatvoorspelling

De runderziekte BRD (bovine respiratory disease) is wereldwijd de meest voorkomende oorzaak van ziekte en sterfte bij rundvee. De aandoening veroorzaakt in alle veehouderijsystemen aanzienlijke gezondheidsproblemen (die leiden tot sterfte en lage productiviteit). BRD is een syndroom met meerdere factoren en met verschillende aanlegfactoren (stressoren) die aanwezig moeten zijn om ziekte te veroorzaken en de ernst van de ziekte te beïnvloeden. Daarom is het resultaat van de BRD-gerelateerde ontwikkeling niet alleen afhankelijk van het boerenbedrijf, maar ook van de individuele dieren.

Voortgang (september 2022)

De onderzoekers zijn bezig met de ontwikkeling van een soft-sensing platform voor het voorspellen van de ernst en mortaliteit van de BRD.