Project

Smaak en non-destructieve metingen

Het doel van dit onderzoek is het verhogen van de groente- en fruitconsumptie, door kennis en tools te ontwikkelen waarmee ketens een consistente smaak van groenten en fruit kunnen borgen. Het effect hiervan is dat (herhalings)aankopen worden gestimuleerd. Dit onderzoek beoogt ook de ontwikkeling van een smaakmodel voor tomaten op basis van non-destructieve metingen. Daarnaast wordt een smaakmodel voor appels ontwikkeld als alternatief voor dure expert- en consumentpanels.

Smaakmodellen voor appels en tomaten

In het verleden is een smaakmodel ontwikkeld op basis van een aantal destructieve metingen voor tomaten. Dit smaakmodel is een waardevol hulpmiddel en vormt het startpunt voor de ontwikkeling van het niet-destructieve smaakmodel in dit deelproject. Hiertoe is een inventarisatie van sensoren uitgevoerd en in overleg met de partners een selectie gemaakt.

De benodigde meetgegevens zijn verzameld, waaronder meerdere meetreeksen over de seizoenen heen met een brede smaakrange van tomaten van de deelnemende bedrijven: testen met smaakpanels, destructieve metingen en niet-invasieve metingen. Dit heeft geresulteerd in een grote dataset en de eerste correlatiemodellen zijn ontwikkeld. De resultaten van een aantal sensoren zijn erg goed.

Verder is er samen met de veredelaar een selectie van rassen gemaakt voor appel waarmee smaaktesten met bijbehorende analyses zijn uitgevoerd.

Lees meer nieuws

Publicaties