Project

Smakelijke vermarkting van gezonde groenten en fruit

Dit initiatief werkt aan oplossingen die voorzien in smakelijke groenten en fruit, ter ondersteuning van een gezonder voedingspatroon. Wij willen in consument- georiënteerde productontwikkeling smaak als carrier voor gezondheid centraal stellen.

Doel is het verhogen van de consumptie van gezond voedsel door het produceren en vermarkten van smaakvolle en gezonde producten. Wij willen rond smaak en gezondheid de juiste tools ontwikkelen om rijkere producten met een duidelijke meerwaarde in de markt kunnen zetten. In een multidisciplinaire aanpak wordt kennis uit de sociale wetenschappen gecombineerd met technische innovaties. Er vindt een integrale afstemming plaats tussen het ontwikkelen van innovatieve technieken zoals nieuwe smaakmodellen en nieuwe teeltprotocollen en de consumentenacceptatie van groenten en fruit. Deze kennis kan gedurende het project direct door de deelnemende bedrijven (zaadbedrijven, telers, handel, retail) worden toegepast in de veredeling, de teelt en de vermarkting van producten met toegevoegde waarde.

Werkwijze – In dit onderzoek zal stapsgewijs technische expertise geïntegreerd worden met inzichten in consumentenpercepties en voedselkeuzegedrag. Daartoe worden verschillende doelgroepen/segmenten van consumenten in kaart gebracht. Tevens worden technische innovaties in teelt en keten ontwikkeld. De integratie tussen deze twee richtingen is nodig om de consumentendoelgroepen adequaat te bedienen met smakelijke en gezonde producten. Onze leidraad bij het ontwerpen van de innovatieve technieken en teeltprotocollen is het door ons in dit project bijeengebrachte en ontwikkelde inzicht in specifieke doelgroepen. Aan de hand van deze nieuwe kennis ontwikkelen we gericht technische tools zoals smaakmodellen en nieuwe teeltprotocollen voor beter smakende en gezondere producten. Ook geven we richtlijnen voor een slimmere communicatie richting de onderscheiden doelgroepen. De uitkomsten van het consumentenonderzoek en het technische onderzoek worden integraal besproken, waarbij we tevens nagaan wat deze nieuwe informatie voor de individuele bedrijven kan betekenen en welke specifieke acties zij nu kunnen gaan ondernemen richting meerwaardecreatie van hun producten. Deze integrale aanpak van technisch onderzoek en consumentenonderzoek vormt het hart van dit project.Publicaties