Project

Smart AKIS - slimme technologie voor agrarische bedrijven

Smart Farming Technology: slimme informatie- en communicatietechnologie voor agrarische bedrijven. Veel van deze technologie is ook toepasbaar in kleine en middelgrote bedrijven. Het is daar echter vaak lastig om te achterhalen welke technologie nu het best past, en wat het gebruik ervan oplevert: economisch en milieutechnisch. Het Europese Smart-AKIS netwerk helpt agrarische bedrijven daarbij.

Smart-AKIS is een Europees netwerk dat beoogt om ‘Smart Farming Technology’ beter toegankelijk te maken voor gebruik in de praktijk, en een verbinding te maken tussen onderzoek en praktijk. Wat heeft de teler precies nodig, en hoe kan de oplossing optimaal worden ingepast in de bedrijfsvoering?

Het Europese Smart-AKIS netwerk helpt agrarisch ondernemers om hun bedrijfsvoering te verbeteren en om naast een beter financieel resultaat óók een meer duurzaam rendement te realiseren. Smart-AKIS laat boeren en tuinders zien hoe ze van de laatste agrarische technologische ontwikkelingen en materialen kunnen profiteren.

Doelen

  • Inventariseren en categoriseren van kant-en-klare oplossingen, technieken en onderzoeksresultaten die in concept of reeds commercieel beschikbaar zijn.
  • Vaststellen van behoeften en interessen bij eind-gebruikers, en van de factoren die adoptie en inpasbaarheid van potentiele oplossingen beïnvloeden; met inbegrip van lokale factoren. Ontwikkelen van een ‘multi-actor’-samenwerkingsmodel, waar uiteenlopende belanghebbenden de handen ineen slaan om innovaties te realiseren.
  • Opzetten van een on-line platform waar Smart Farming Technology opties beoordeeld kunnen worden voor gebruik in een gegeven context, en waar ideeën en behoeften uit het veld bijeengebracht en gedeeld kunnen worden.

Aanpak en werkwijze

Smart-AKIS is een Thematisch Netwerk, een specifiek format (‘multi-actor’) van projecten voor en door betrokken ketenpartijen onder de vlag van het ‘European Innovation Partnership on Agricultural Productivity and Sustainability (EIP-AGRI)’, gefinancierd door het Horizon 2020 Programma van de Europese Unie.
Het smart-AKIS netwerk verzamelt reeds bestaande maar nog onder-benutte inzichten, technieken en ‘best practices’. Het maakt deze voor gebruik in de praktijk toegankelijk, via doelgericht informatie-materiaal, en presenteert technieken in eenvoudig toepasbare vorm.

Beoogde resultaten

  • Een overzicht van direct toepasbare oplossingen uit het grote arsenaal van onderzoeksresultaten en op de markt beschikbare toepassingen van Smart Farming Technology, toegesneden op de behoeften van specifieke sectoren en bedrijven.
  • Samenwerking tussen telers, adviseurs, en toeleveranciers van Smart Farming Technology
  • Ondersteuning van innovatie-trajecten en processen voor de ontwikkeling van ‘smart solutions’, gedreven door de behoeften en interessen van eind-gebruikers.