Project

SOMOS: technische normen voor de veilige productie van voedsel en diervoeder uit zeeplanten en veilig gebruik van de ruimte op zee

SOMOS is een onderzoek naar veiligheid op zee dat wordt opgezet als onderdeel van een samenwerkingsverband tussen Lloyd’s Register Foundation, Wageningen University & Research en TNO. De wetenschappers hebben een bedrag van € 565.000 tot hun beschikking voor onderzoek naar veiligheidsaspecten van gecombineerde activiteiten op zee. De nadruk ligt op de productie van hernieuwbare energie in combinatie met zeewier, waarbij niet alleen voedsel wordt geproduceerd, maar ook diervoeder, biochemicaliën, energie en andere waardevolle producten. De onderzoeksbeurs is toegekend door Lloyd’s Register Foundation, gevestigd in Groot-Brittannië, dat een bijdrage wil leveren aan het veilige gebruik van de zee en haar hulpbronnen voor de toekomstige wereldbevolking.

Het doel is om een zinvolle veiligheidsbeoordeling uit te voeren om de productie van energie en voedsel uit zeeplanten te stimuleren. Het onderzoek heeft een vijftal doelstellingen:

Tijdens een drukbezochte workshop in IJmuiden op 19 en 20 juni 2017, met meer dan 20 deelnemers, werden de eerste resultaten van het SOMOS-project gepresenteerd aan externe experts en vertegenwoordigers van organisaties geïnteresseerd in veiligheidsaspecten van multi-use offshore, zoals het Alfred Wegener Insititute (AWI, Bremerhaven), Allseas, Chris Westra Consulting, Lloyd’s Register Group, het Maritime Institute (Gdansk), NoordzeeBoerderij,  Rijkswaterstaat en Shell/NoordzeeWind.
Tijdens een drukbezochte workshop in IJmuiden op 19 en 20 juni 2017, met meer dan 20 deelnemers, werden de eerste resultaten van het SOMOS-project gepresenteerd aan externe experts en vertegenwoordigers van organisaties geïnteresseerd in veiligheidsaspecten van multi-use offshore, zoals het Alfred Wegener Insititute (AWI, Bremerhaven), Allseas, Chris Westra Consulting, Lloyd’s Register Group, het Maritime Institute (Gdansk), NoordzeeBoerderij, Rijkswaterstaat en Shell/NoordzeeWind.

Kader voor een veiligheidsbeoordeling

Het project is multidisciplinair van opzet. Economische, ecologische, mariene, sociale en voedselgerelateerde aspecten van de veiligheid moeten aan de orde komen bij de ontwikkeling van een alomvattend kader voor een veiligheidsbeoordeling van deze gecombineerde activiteiten op zee. Kunnen we bij een intensiever gebruik van onze oceanen en zeeën de verschillende manieren waarop we dat doen duurzaam integreren, zodat we onze ruimte op zee werkelijk multifunctioneel en veilig kunnen gebruiken? In het SOMOS-project wordt een kader opgezet ter ondersteuning van de ontwikkeling van dit gezamenlijk gebruik van oceanen en zeeën. Daarbij worden verschillende toepassingen, zoals de productie van hernieuwbare energie en innovatieve voedingsmiddelen uit zeewier, op een veilige manier geïntegreerd door het ontwikkelen van normen en veilige praktijken voor de uitvoering. Zo pakt het project de wereldwijde uitdagingen aan van voedsel- en energieproductie en van efficiënt gebruik van onze wateren om te voorzien in de behoeften van de wereldbevolking in 2050.

Het veiligheidsaspect in het project heeft betrekking op zes gebieden, waaronder gevaren voor de voedselveiligheid bij de mariene productie, de veiligheid van personen en goederen op zee, mariene interacties zoals concurrentie tussen alternatieve gebruiksmogelijkheden, en cumulatieve effecten zoals vervuiling. Veiligheid staat centraal in de missie van Lloyd’s Register Foundation. De stichting wil de ontwikkeling van veiligheidsnormen en -voorschriften voor voedsel uit zee verbeteren.

Multifunctionele oplossingen vinden

Met het oog op kennisverdieping wordt in het project een praktische casestudy uitgevoerd naar de aspecten van multifunctioneel gebruik en veiligheid. De Noordzee is een van de drukste zeeën ter wereld en staat als zodanig voor de uitdaging om multifunctionele oplossingen te vinden. Bovendien zien diverse partijen, zoals de overheid en het bedrijfsleven, de productie van zeewier als een veelbelovende commerciële activiteit in dit gebied waar veel windparken uit de kust worden gebouwd: een duidelijke kans voor multifunctioneel gebruik van de zee.

De Lloyd's Register Foundation is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het project met de WUR en zal feedback blijven geven. Vincent Doumeizel, vicevoorzitter voedsel, dranken en duurzaamheid van de LR Group, helpt daarbij als lid van de adviescommissie van het project. Vincent: "Dit is het eerste project gericht op de voedselsector dat wordt gefinancierd door onze stichting, en ik ben vereerd om deel uit te mogen maken van de adviescommissie. De huidige afhankelijkheid van vlees en soja heeft een belangrijke impact op het milieu. Als we hier steeds meer van gaan eten, is dat op den duur niet meer vol te houden. Zeeplanten zouden een duurzame bron van eiwitten, zoet water en energie kunnen leveren voor de groeiende wereldbevolking. Heel spannend om betrokken te zijn bij het onderzoek naar haalbare alternatieven."

Begrip bij het publiek en impact

Het begrip bij het publiek en de impact van het project zijn van het allergrootste belang voor zowel de financierende instantie als alle onderzoekers in het project. Het doel is de visie te vertalen naar praktische oplossingen. Het project levert een praktisch kader van normen en vaardigheden, evenals een aantal zogeheten 'aanbevolen praktijken'. Het kader wordt ontwikkeld in samenwerking met de betrokken autoriteiten, certificeerders en exploitanten. Dit wordt gedaan om het onderwijs en de ontwikkeling van vaardigheden binnen deze groeiende gemeenschap te verbeteren, onder wie uiteraard de ingenieurs en wetenschappers zelf.