Project

Stabiliteit van Bet v1-analoge allergenen in de voedselproductieketen

Dit AIO onderzoek is gericht op de stabiliteit van kruisreactieve allergenen en processing. Hiervoor zullen diverse Bet v 1 homologen in een verscheidenheid van fruit- en groenten-soorten moleculair gekarakteriseerd worden (zoals Mald1 isovormen in verschillende appelrassen), daarbij lettend op eiwitstructuur en de effecten van diverse vormen van processing.

Met microarrays en PCR kan de aktiviteit van de betreffende genen worden vastgesteld op RNA-niveau bij meerdere appelrassen die onderling sterk verschillen in allergeniciteit. Met 2D-gelectroforese kunnen in deze rassen isovormen op eiwitniveau worden onderscheiden en gezuiverd.  Deze worden vervolgens gebruikt voor karakterisering m.b.t chemische structuur, inclusief de structuur van de epitopen, en voor het vaststellen van hun allergeniciteit op cel- en organismeniveau. Hiervoor zullen in-vitro testen op basis van cellulaire systemen ontwikkeld worden. In dit onderzoek zal ook de mogelijkheid tot productdifferentiatie onderzocht worden. Met sera van patienten met een klinisch bewezen appelallergie worden deze isovormen m.b.v. een biosensor of inhibitie ELISA onderzocht op epitoopspecifieke IgE binding (epitoopmapping). Doelstelling is te komen tot technologische, organisatorische  en marktkundige mogelijkheden voor de ontwikkeling van allergeen-vrije producten en de daarbij behorende labeling en certificering. Het onderzoek zal leiden tot adviezen voor levensmiddelenindustrie.

PhD student: drs. Mirko Bollen