Project

SUPURBFOOD - Towards sustainable modes of urban and peri-urban food provisioning

Korte voedselketens zijn aanbevolen als een middel om de milieu-impact van het agrofoodsysteem te verminderen. Echter, om de ecologische prestaties van het agrofoodsysteem te verbeteren, moeten ook andere stromen (bijvoorbeeld van voedingsstoffen, water en stedelijk afval) worden overwogen. In de huidige context worden deze aspecten meestal afzonderlijk behandeld. In dit project zullen ze op een geïntegreerde wijze worden behandeld.