Project

Sustainability of Food (CIS Food NL)

Binnen dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling en toepassing van een gestandaardiseerd prioriterings- en verbetersysteem voor duurzaamheid, ten behoeve van de Nederlandse voedselketen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van reeds bestaande kennis uit het project The Sustainability Consortium.

Introductie

Met het gebruik van het ontwikkelde systeem kan de vooruitgang op duurzaamheid worden gemeten. De kern van het systeem is een wereldwijd gestandaardiseerde en toegepaste tool zodat ook import en export stromen zijn te integreren. Het systeem is gemaakt voor het gebruik op sectorniveau door de Alliantie Verduurzaming Voedsel en alle bedrijven in de Nederlandse voedselketen. Het doel is het creëren van voortdurende verbetering in duurzaamheid.

Activiteiten

De voor de Nederlandse context aangepaste TSC toolkits zijn in het project gebruikt voor de productcategorieën rundvlees, tafeldruiven, brood, een aantal andere verwerkte producten met graan als hoofdbestanddeel en mango/avocado. Naast de projectpartners zijn er ongeveer 25 leveranciers betrokken geweest bij het invullen van de vragenlijsten. Het invullen van de vragenlijsten en de bijbehorende groeps- en bilateraal meetings hebben de sterke en zwakke duurzaamheidspunten in de ketens geïdentificeerd en hebben geleid tot  toegespitste discussies over mogelijke verbeterpunten door alle betrokken ketenpartijen. Verder zijn de lessen die zijn geleerd rond de toolkits voorgedragen als verbeteringen voor het wereldwijde TSC systeem.

Het project wordt vanaf 2017 voortgezet onder nummer AF-16140.

Publicaties

The Sustainability Consortium: theory of change and first result Boone, J.A. (2016) In: Sustainable value chains for sustainable food systems. - FAO, Workshop of the FAO/UNEP Programme on Sustainable Food Systems, Rome, 2016-06-08/2016-06-09 - p. 333 - 335.

Eindrapportage projecten Continuous Improvement of Sustainability in Dutch Food chains (2016) and Continuous improvement of Sustainability in Dutch agro-products chains (2017-18). Wageningen Economic Research, Rapport 2019-036. 50 blz.; 8 fig.; 3 tab.; 16 ref.