Project

Switch: integratie van duurzame energie op het elektriciteitsnetwerk in de praktijk

Integratie van op land en op zee opgewekte duurzame energie in het bestaande elektriciteitsnetwerk geeft steeds vaker problemen vanwege de beperkte capaciteit van dat netwerk. De energietransitie vraagt behalve om uitbreiding van het netwerk daarom ook om meer mogelijkheden voor de opslag van zonne- en windenergie, maar hoe? In het project Switch in Lelystad werken ACRRES en TNO samen aan innovatieve oplossingen.

De ontwikkeling van duurzame energie wordt vertraagd door de beperkingen van het elektriciteitsnetwerk. Veel boeren wekken energie op met zonnepanelen of windturbines, maar als ze deze op dat moment niet zelf nodig hebben voor hun installaties en materieel kunnen ze de energie vaak niet terugleveren vanwege de beperkte capaciteit van het lokale elektriciteitsnetwerk. Steeds vaker kunnen windturbines en zonneparken daarom niet aangesloten worden op het elektriciteitsnetwerk. Dit maakt het niet altijd aantrekkelijk voor agrariërs en andere partijen om zelf aan de slag te gaan met het opwekken van duurzame energie.

De oplossing hiervoor is opslag waardoor duurzame energie flexibel wordt. Opslag van elektriciteit kan o.a. in batterijen, waterstof of andere energiedragers. Een goed samenspel tussen zonne- en windenergieproductie en opslag in batterijen en waterstof is hiervoor noodzakelijk. Dit is wat ACRRES, het toepassingscentrum van duurzame energie en groene grondstoffen van Wageningen University & Research samen met TNO op de Lelystadse testlocatie Switch doet.

Switch

Met behulp van 6 kleine windturbines in combinatie met zonne-energie, elektrolyse (opwekking van waterstof) en een batterijsysteem kunnen praktijksimulaties gedaan worden die inzichten opleveren die ook toepasbaar zijn voor grote parken zoals die op land en zee gerealiseerd worden. . Switch is daardoor geschikt voor het testen en demonstreren van ‘Smart-Grid’ en ‘Smart-Energy’ oplossingen.

Waterstof heeft veel potentie als ontbrekende schakel binnen de energietransitie, maar er leven nog enkele belangrijke vragen. ACRRES kijkt hoe agrariërs duurzame energie op hun bedrijf kunnen omzetten en opslaan in de vorm van waterstof. Dit vluchtige gas kan zo dienen als energiedrager die boeren kunnen inzetten voor de energievoorziening op hun bedrijf én als schone brandstof voor heftrucks, tractoren en vrachtwagens. Zo draagt opslag bij aan het verduurzamen van de energie- en landbouwsector.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan