Project

Renesse bereidt zich voor op de toekomst

Onze kust is onderhevig aan zowel klimaat- als sociaaleconomische veranderingen. In de Europese projecten “CC2150” en “PRIME_C” is Alterra op zoek gegaan naar wat het landschap kan bieden voor een duurzame toekomst van Renesse.

Alterra heeft in deze projecten van het Interreg IV 2 Zeeën Programma nauw samengewerkt met partners in Engeland, België en Frankrijk, maar ook met Nederlandse partners. Namens Alterra zijn Maurice Paulissen (CC2150) en Carla Grashof (PRIME_C) projectleiders. Zij hebben onderzoek gedaan naar potenties van het landschap voor toekomstige functies, niet alleen in het kader van de klimaatverandering (veiligheid, waterbeheer, natuur), maar ook van sociaaleconomische ontwikkelingen (vergrijzing, krimp) en van veranderende wensen van bewoners en de talrijke bezoekers. Met dit onderzoek ondersteunen ze het masterplan Renesse van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Figuur 1: Potentie van het landschap bij Renesse
Figuur 1: Potentie van het landschap bij Renesse

CC2150: Renesse, kustlandschap met potentie

In het project CC2150 (Coastal Communities 2150) heeft het projectteam van Alterra (Maurice Paulissen, Carla Grashof en Ingrid Coninx) nauw samengewerkt met de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur (Jonas Papenborg en Remco van der Togt). In een aantal bijeenkomsten met bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van overheden hebben ze laten zien dat de grote uitdagingen richting 2050 voor Renesse niet alleen liggen op het gebied van klimaat, maar zeker ook op het socio-economische vlak. Verschillende landschappen (strand, duinen, zoom, polder, Deltawerken) komen in Renesse bij elkaar, wat het gebied een grote potentie geeft. Het nadenken over de langere termijn, het nu al kiezen voor no-regret oplossingen èn het gebruiken van de mogelijkheden die het omringende landschap biedt om Renesse toekomstbestendig te maken, waren voor veel deelnemers belangrijke eye-openers. Het project heeft de volgende brochures opgeleverd:

  • ‘Renesse 2050’ . Hierin zijn met inspirerende visualisaties ontwikkelingskansen in beeld gebracht voor routes door de verschillende landschappen rond Renesse.

Deze brochures zijn gepresenteerd bij de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van ondernemers en bewoners, en op de eindconferentie van CC2150 in Brighton.

PRIME_C: Pilot duinwatering

In het vervolgproject PRIME_C (Partnering for Risk Management and Engagement on the Coast) heeft Alterra samen met KuiperCompagnons (Maarten van Vuurde en Marjan van Capelle) de ontwikkelingsmogelijkheden voor één van de routes bij Renesse, de duinwatering, verder verkend. Samen met bewoners, ondernemers en overheden, zijn randvoorwaarden in kaart gebracht voor de verdere ontwikkeling van de groene infrastructuur rond de watering, gezien vanuit de perspectieven van de verschillende stakeholdergroepen. Ondanks het feit dat de randvoorwaarden vanuit natuur en recreatie niet op één lijn bleken te liggen, is synergie tussen beide ontwikkelrichtingen gevonden door onderscheid te maken tussen korte termijn oplossingen (die nu al makkelijk inpasbaar zijn) en lange termijn oplossingen (die meer aanpassingen vragen).

Klankbordgroep Masterplan Renesse

Als onderdeel van het Masterplan Renesse, dat door de gemeente Schouwen-Duiveland wordt getrokken, is een externe klankbordgroep ingesteld. Hierin zijn verschillende overheden en andere organisaties vertegenwoordigd. Alterra heeft als kennisinstelling betrokken bij Renesse zitting in deze externe klankbordgroep.