Project

Toepassing duurzaam en dynamisch MA-verpakkingsmateriaal

Dit deelproject start in 2021 en gaat in op de actuele discussie rondom het gebruik van plastic verpakkingen in de AGF-sector. Een nieuw ontwikkelde biobased folie zal worden gebruikt als MA-verpakking. Een belangrijke randvoorwaarde is dat deze folie volledig moet passen binnen het gedachtengoed van de circulaire economie. Een groot voordeel is dat deze verpakking zorgt voor een langere shelf-life omdat omdat temperatuur- en relatieve vochtigheidsschommelingen in de keten opgevangen kunnen worden. Voor verschillende typen groenten en fruit wordt deze dynamische verpakking geoptimaliseerd en worden de mogelijkheden verkend om de productie van deze folie verder op te schalen.