Project

Trusted source 2: Transparante teelt

Het proefproject ‘Transparante teelt’ onderzoekt voor een aantal domeinen binnen de versketen de informatiestromen en knelpunten binnen deze stromen bij primaire producenten. In het bijzonder gaat het om informatie over gewasbeschermingsmiddelen, dierbehandelingsmiddelen, diervoeder en locaties.

De stichting Fresh Upstream is een samenwerkingsplatform van FNLI, CBL, GroentenFruitHuis, FrugICom, LTO Nederland, Nevedi en GS1 Nederland. Samen met de stakeholders van Fresh Upstream brengt dit proefproject de informatiestromen en knelpunten binnen de versketen in kaart. We werken aan de bewustwording rond het belang van standaardisatie van datastromen en de koppeling van informatie in de keten. Daarnaast wordt de gewenste toekomstige situatie geschetst voor de domeinen:

  • Masterdata Gewasbeschermingsmiddelen;
  • Masterdata Dierbehandelingsmiddelen;
  • GLN (Global Location Number) Key Identifier Farm;
  • Feed Datasheet.

Domein gewasbeschermingsmiddelen

In 2019 is gewerkt aan de analyse van het gewasbeschermingsdomein. Er zijn diverse interviews gehouden met stakeholders uit het domein om de huidige en gewenste datastromen in kaart te brengen in een zogenaamde informatierotonde. Daarnaast is er een analyse gemaakt van de huidige informatiebronnen MST en Fytostat. De verslaglegging van het domein gewasbescherming is nu afgerond.

Domein diergeneesmiddelen

Voor het domein ‘diergeneesmiddelen’ zijn vier zogenoemde ‘awareness workshops’ opgestart. Voor deze workshops worden zo’n 20 à 30 stakeholders uit de sector uitgenodigd om ook hier de huidige en gewenste datastromen in kaart te brengen. Voor het domein ‘diervoeding’ zullen we een enquête uitzetten onder leden van Nevedi.